— Resultatet kommer til å bety alt for oss i kampen for at Anne Karin skal få den erstatningen vi mener hun har krav på, sier faren John Thorbjørnsen.

Anne Karin Sabaratnam arbeidet hos Rieber & Søn i Nøstegaten da uhellet skjedde i september 1992. Fullastet med post tok hun heisen fra 5. etasje. I stedet for å stanse tre etasjer lenger nede, fortsatte heisen til bunns i sjakten. Der støtte den kraftig mot to buffere av tre.

Smell i nakken

— Jeg fikk en skikkelig smell i nakken, og ble kjørt til lege, sier Anne Karin Sabaratnam.

I to uker gikk hun med nakkekrage. Hun ble sykmeldt, og er senere blitt erklært ufør.

— Hver dag er et slit. Jeg har plager hele tiden, sier hun.

29-åringen er også blitt skeptisk til å ta heis.

— Jeg kjører bare heis hvis jeg må, og sjekker på forhånd heisen nøye, sier hun.

Fikk ikke erstatning

Hun fikk ikke erstatning av Vesta etter ulykken. Hun gikk til sak mot forsikringsselskapet, men fikk ikke medhold. Retten mente at hun uansett ville ha blitt ufør på grunn av overvekt.

— Dommen var ærekrenkende, kommenterer heisofferet.

Byretten konkluderte med at det ikke var sannsynlig at heisturen påførte henne varige skader. Dommeren kom til at sammenstøtet bare tilsvarte et fritt fall på ca. fem centimeter.

Mandag var Anne Karin Sabaratnam på plass i Realfagbygget på Nygårdshøyden. Heisen der tilsvarer den som hun skadet seg i. Tekniske eksperter lot seg utsette for samme type fall som Anne Karin i 1992.

Ingen konklusjon ennå

— Det er for tidlig å trekke noen entydige konklusjoner, sier Henrik Nesmark og Erik Aanerud fra ingeniørfirmaet Rekon.

De to er engasjert av Vesta, mens familien Thorbjørnsen hadde knyttet til seg egen ingeniør, Einar Sjødin, som også overvar rekonstruksjonen.

Da heisen med de to Rekon-ingeniørene i støtte mot bunnen i sjakten, ble de utsatt for et kraftig trykk.

— Vi fikk ikke merkbar skade av sammenstøtet, sier de.

Har anket

Anne Karin Sabaratnam har anket byrettens dom inn for lagmannsretten. Saken er ennå ikke berammet.

— Vi er innstilt på å kjempe for vår datter til «the bitter end», selv om kostnadene blir høye dersom vi taper den, sier faren John Thorbjørnsen.