Vi er ikkje lenger eit folk av småbrukarar og fiskarar. Berre vel 10.000 har i dag fiske som heiltidsyrke. Men Tore Hartvik Kristensen går mot straumen.

– Først en musikalsk hyllest til krepsen for å berge fangsten! Tore Hartvik Kristensen står med munnspelet i neven. Så dreg han ein sjølvkomponert kvinnheradpols på naustet sitt i Rosendal.

Fjorden ligg mai-blank. Fjell og dalar og grøne lier er mektige kulisser. Måsen er nærgåande. Her har kvalfangarson og ekssjømann Kristensen frå Sandefjord funne meininga med livet. Etter 22 år med eige reklamebyrå i Kvinnherad har 58-åringen, som også er ein habil bluesmusikar, investert i eigen sjark for å jakta på djupets delikatesse – sjøkreps.

Tunge løft

– Jeg hadde gode år i reklamebransjen. Fiskeryrket er ikke så romantisk som mange tror. Det er tunge løft og mye dårlig vær. Men jeg angrer ikke. Dette er lystbetont. Jeg får oppleve fin natur og det fantastiske livet i havet, seier Kristensen og gir sjarken «Stauper» kurs mot Snilstveitøy.

To breiflabbgarn går i sjøen før Tore Hartvik Kristensen set i gang med å trekkja krepseteinene. Dei står på rundt 150 meters djup i Storsund mellom Rosendal og Uskedalen. 44 teiner på ei lenkje gir hal som er for tunge for handemakt. Spelet på sjarken er uunnverleg.

Dei første teinene innheld få eller ingen kreps. Så kjem ei rekkje med god fangst, opptil åtte kreps i nokre teiner. Kristensen plasserer dei som er over minstemålet 13 centimeter i eit kar med sjøvatn. Kreps og agnrestar ut, nytt agn inn. Så blir teinene stabla på dekk, klare for ny utsetjing på alternative stader i fjorden.

Blekksprut er fiende

– Her er det brosme, det betyr fjellbunn og god middagsmat.

Kristensen vurderer fangsten i teine etter teine. I pausen mellom to lenkjer serverer han kaffi og kringle.

– Og her er det blekksprut, den er vår verste fiende.

Mellom dragningane kastar fiskaren raske blikk på ekkoloddet. Han orienterer seg om korleis botnformasjonane er. Samstundes må han passa på spelet, kursen, straumen, bølgene, båttrafikken og eit omfattande tauverk. Taukveilane på dekk har eit stort farepotensiale idet teine-lekkjene på ny skal i sjøen.

Over 300 kr kiloet

Leirbotn er optimalt. Der nede i det evige mørket, i kanalar og hòlrom, lever Nephrops norvegicus – også kalla jomfruhummar. Leire på teinenettingen er eit godt teikn når fangsten er skaldyr-namnam som går for over 300 kroner kiloet på Fisketorget.

Tore Hartvik Kristensen har løyve til å selja kreps frå naustet på Plassaneset i Rosendal. Kundekrinsen strekkjer seg frå Kvinnherad og Odda til Bergen og Austlandet.

Rundt ein million kroner blei investert i naust, båt og bruk då den grafiske designaren skifta yrke for fem år sidan. Kristensen trekkjer teiner i snitt to dagar i veka året rundt. Han står på fiskarmanntalets Blad A, som omfattar deltidsfiske.

– Det kan være tøft, mange tunge løft og til tider dårlig fangst. Første bud er å lytte til værmeldingene, dernest å lese vind og strøm når du haler, seier Kristensen.

– Kanskje investerer jeg i ny båt. Men jeg har funnet min driftsform. Kreps var uten tvil det riktige valget. På gode dager får jeg 20-25 kilo. I fjor sommer var det ikke nok til å dekke etterspørselen.

**Les og:

Vil ha meir fiskerilære i skulen**

Høvik,, Tor
Høvik, Tor
GOURMETMAT: Sjøkreps er stadig meir ettertrakta, og må hentast frå ned mot 200 meters djup.
Høvik, Tor
Høvik, Tor
Høvik,, Tor