Selskapet skal fortsatt ha konsulenter i Bergen, men alt kreativt arbeid skal heretter utføres fra Oslo. Direktør/seniorkonsulent i Bergen, Gøril Eikeland Selvik, understreker at dette er en omorganisering og at det ikke er snakk om at virksomheten i Bergen skal opphøre. Imidlertid er «nedlegging» ordet som er brukt i informasjonsskrivene til de ansatte og til kundene.

Det har lenge vært kjent at reklamebransjen over hele landet stabber i kraftig motbakke. Færre oppdrag, og dermed sviktende inntekter, har ført til at flere av de største reklamebyråene har vært nødt til å kutte bemanningen.

— Mange annonsører har de senere årene redusert sine reklamebudsjetter og satset mer på teknisk salgsstøtte. Også Ogilvys Bergen-byrå har vært utsatt for den samme markedsutviklingen og har hatt en markert nedgang i inntektene - med et betydelig underskudd i 2002, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

For de ansatte kom oppsigelsene som et sjokk. De hadde ikke fått noe varsel om hva som var i gjære, og frykter at det blir svært vanskelig å finne nye jobber.

— Det er kjempetrist, medgir Gøril Eikeland Selvik, som selv er blant de seks medarbeiderne som blir værende i Bergen.

Ogilvy er verdens 7. største reklamebyrå-kjede, med store avdelinger i alle nordiske land. Ogilvys bergenskontor har samarbeidet med flere sentrale bedrifter i byen, og er blant annet kjent for reklamefilmene til Friele.