— Dette er langt på vei misbruk av Bibelen og De ti bud, sier KrFs gruppeleder Kristian Helland ved synet av den svenske reklamebibelen, som er presentert på Clear Channels svenske nettside.

— Et reklamebyrå mente at koblingen til Bibelen var en kul idé, sier Maria Skoglund, adm.dir. i Clear Channel Sverige.

— Men vi synes det er leit hvis noen tror vi anbefaler annonsører å spille på sex. Vi sier bare at spill på sex virker, sier Skoglund til Bergens Tidende.

- Menn er enkle

Å bruke kjendiser, sex, barn og dyr i markedsføringen er sentralt i reklameselskapets bibel. «Menneskene, i alle fall den mannlige halvdelen, er enkle. Øynene deres vil ubønnhørlig bli dratt mot naken hud. Sex øker oppmerksomheten», er et av rådene fra Clear Channel Sverige.

Siden midten av 1970-tallet har Clear Channel Sverige samlet en database på til sammen 25.000 bilder fra nærmere 20.000 reklamekampanjer. I etterkant av hver kampanje har et panel svart på spørsmål om reklamene. Materialet er så analysert statistisk.

Ut fra dette lagde avdelingen i Sverige for to år siden sin spesielle bibel der selskapet gir råd til annonsørene om hvordan de skal tenke for å få oss forbrukere interessert.

- Liker det ikke

«Reklameklisjéen er sann. Små barn og hundevalper får de hardeste kynikerne til å mykne. Hvis disse uskyldige vesenene er plassert i kontrasterende eller ubehagelige situasjoner, kan reaksjonene bli enda sterkere», lyder det i syvende bud om å bruke barn og dyr.

— Dette er ment å fungere som en sjekkliste for annonsørene. Mange vet ikke hvordan de skal gå frem for å nå sine kunder, sier Skoglund.

Men selv om Kristian Helland (KrF) ikke er komfortabel med Clear Channels bruk av Bibelen, støtter KrF avtalen med Clear Channel.

— Får synet av reklamebibelen deg til å se annerledes på den saken?

— Jeg liker ikke dette. Likevel mener jeg vi må se på selve avtalen og de rammer den legger for utformingen av reklame i Bergen. Det skal selvsagt skje innenfor rammene av norsk lov, sier Helland.

- Et opprør blant eliten

Avtalen med Clear Channel sier også: «Reklame av polemisk art, sjikanerende budskap, reklame som er kjønns- eller rasediskriminerende samt pornografisk reklame, må ikke forekomme».

— Tror du fokus på denne reklamebibelen kan skape uro blant KrFs medlemmer?

— Det kan jo kanskje skje. Samtidig slår det meg at vi i denne saken har fått påfallende få henvendelser fra våre medlemmer.

— Det vi er vitne til er i stor grad et opprør blant en intellektuell kunstnerisk elite med tilhold i Bergen sentrum, mener Kristian Helland.

FAKSIMILE: Fra Clear Channels nettsider.