Denne uken skal byrådet bestemme seg for hvem det ønsker skal levere reklamefinansierte toaletter, leskur (busskur) og bysykler. Det er gigantene JCDecaux og Clear Channel som slåss om kontrakten på å levere over 500 leskur, mellom 15 og 20 frittstående reklamemontere, offentlige toaletter og ti stasjoner med bysykler.

Det er 900 leskur i Bergen kommune i dag. Over halvparten av disse kan nå bli erstattet av nye, gjennomsiktige leskur, dekorert med store reklameplakater. Det er langt flere enn forventet.

En halv milliard kroner

Siden oktober har kommunens sjefforhandler Svein Bolling Berg vært i dialog med de to konkurrentene Clear Channel og JCDecaux.

— Da vi innledet forhandlingene trodde vi på 300 nye leskur. Nå har vi et godt håp om å få til over 500 leskur. De to firmaene vurderte reklamemarkedet i Bergen som svært bra, sier Bolling Berg.

Han forhandler på vegne av kommune, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune.

Ingen av de to selskapene vil fortelle BT hvilken verdi de setter på det totale markedet for utendørs reklame her i byen. Tilsvarende utendørs avtale i Trondheim har en verdi på nærmere 500 millioner kroner over 15 år.

— Hvis dette gjøres ordentlig, så er det greit, men det må ikke tippe over til å bli for mye, sier kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen (A).

Skurene på Bryggen skal for eksempel ikke ha reklame.

Kjipe toaletter

Bolling Berg håper å få to nye offentlige toaletter inn i avtalen. Dagens situasjon er ikke særlig bra på det området.

— Den som har vært på dagens toaletter, går ikke ned der igjen, sier han.

Bergen er den siste store byen i Norge som inngår en avtale med et av de to selskapene. En slik avtale gir dem eksklusiv rett til et attraktivt reklamemarked i inntil 15 år. Det er også selskapets plikt å utføre vedlikehold.

Selskapet Clear Channel har allerede hatt en prøvekontrakt med Bergen kommune som gjaldt bysykler. I tillegg blir det nok noen frittstående reklamemontere på gaten, men han lover at disse ikke skal bli plassert slik som i Oslo, altså midt på fortauet.

Os, Voss, Lindås

Den som får den endelige kontrakten får også en opsjon på å levere reklamefinansierte toaletter til Voss, Os og Lindås.

— Vi ønsker å få plass reklamefinansierte leskur for å kunne få et par nye offentlige toaletter ved fergekaien på Halhjem, sier Os-ordfører Terje Søviknes.

Dermed må nok Os tillate noen titall frittstående reklamemontere eller leskur.