I februar vedtok byrådet i Bergen å speilvende dagens ordning med uadressert reklame. Byrådet vil at kun de som ønsker seg reklamen med «ja takk»-merking på postkassen, skal få den.

Svaret fra Barne— og likestillingsdepartementet, som kommunen mottok forrige uke, kan imidlertid sette en stopper for planene. Departementet vil videreføre dagens ordning i forslaget til ny markedsføringslov, som sluttføres denne våren.

— Jeg anser ikke slaget som tapt. Vi synes saken er viktig, og skal bruke tid og krefter på å påvirke det endelige resultatet, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for klima, miljø og byutvikling.

«Ikke pågående markedsføring»

Hun reagerer på argumentasjonen i svaret.

Barne- og likestillingsdepartmentet skriver at de er enige i at miljøhensyn er viktig, og at unødig bruk av papir er uheldig.

Når departmentet likevel går inn for å videreføre dagens ordning, begrunnes dette med at uadressert reklame «ikke anses for å være en pågående markedsføringsform», og at hensynet til forbrukerne blir godt ivaretatt gjennom «nei takk»-ordningen.

I tillegg peker departementet på at en speilvending vil få «betydelige konsekvenser for arbeidsplasser».

— Jeg synes det er spesielt at de påstår at uadressert reklame ikke oppfattes som pågående. Dette sendes rett inn i hjemmene til folk, og undersøkelser viser at reklame påvirker folk til å kjøpe ting de ikke har økonomi til. Det er uheldig at forbrukerne aktivt må si nei, fremfor at de som sender ut må be om tillatelse, sier Iversen.

Østlandskommune måtte snu

Da politikerne i Aurskog-Høland fattet samme vedtok i fjor høst, ble kommunen tvunget til å gjøre helomvending. Både Posten og juridiske eksperter mente at kommunen ikke hadde lov til å overstyre markedsføringsloven.

— Jeg har ikke tenkt til å gi meg så fort. Det virker som man forskutterer at dette blir vedtatt. Vi må prøve å påvirke den endelige behandlingen. Og selv om dagens ordning skulle bestå sentralt, vil vi se om det er andre veier å gå for å innføre dette i vår kommune, sier Iversen.

- Flaut av regjeringen

Steinar Lem i Framtiden i våre hender mener en omvendt ordning vil være verdifullt både av hensyn til miljøet og for å begrense uønsket kjøpepress.

— Det er flaut for den såkalte rødgrønne regjeringen at byrådet i Bergen ligger noen hestehoder foran dem når det gjelder miljøforståelse, sier han.

Også Forbrukerombudet ønsker en speilvending velkommen.

— Vi er uenige i at dette fungerer godt i dag. Vi får mange henvendelser fra forbrukere som mottar reklame til tross for reservasjon, og mener det er lurt å snu ordningen. Men dette er tydeligvis ikke noe man ønsker, sier avdelingsdirektør Gry Nergård.

Hva synes du om uadressert reklame? Diskuter saken her!

UØNSKET REKLAME: Kjersti Kildahl i BIR samlet opp 46 kilo boss fra postkassen sin på et år. Sammen med Sverre Stakkestad fra Naturvernforbundet spredde hun reklamebrosjyrerutover Torgallmenningen for et år siden. ARKIVFOTO: LEIF GULLSTEIN
GIR SEG IKKE: Et nedslående svar fra departementet til tross, byråd Lisbeth Iversen anser ikke slaget som tapt. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN