Naturvernforbundet har drevet en kampanje for å få folk til å nekte Posten å putte uadressert reklame i postkassen. Før kampanjen var andelen som hadde reservert seg 16 prosent. Nå er andelen steget til 36 prosent. I tillegg er det 22 prosent som kunne tenke seg å gjøre det, men som av forskjellige grunner ikke har fått opp klistremerkene på postkassen sin.

Resultatet er også godt nytt for BiR (Bergenshalvøens Interkommunale Renovasjonsselskap) som har støttet kampanjen.

1,8 millioner kilo

— At 58 prosent av Bergens 105.000 husstander sier nei til å få reklame i postkassene sine, betyr at BiR får 1,8 millioner kilo papir mindre å ta hånd om, sier Tom S. Tomren, leder i Naturvernforbundet i Hordaland. Han legger til at det utgjør 30.000 fullvoksne trær i året.

De 36 prosentene som allerede har reservert seg i Bergen «redder» 19.000 trær, tilsvarende et skogområde på 240 dekar.

— I naturvernforbundet ser vi ikke bare på trærne som spares. Dette er også et bidrag til mindre forurensning gjennom skogsdrift, papirproduksjon, transport og resirkulering av papiret. Spart skog vil være en håndsrekning til det biologiske mangfoldet i Norge. Like viktig er det at den som ikke får reklamen i hus kan senke skuldrene litt, få mindre kjøpepress og sannsynligvis spare en del penger. Bedret livskvalitet, rett og slett, sier Tomren - som ikke tror på dem som sier at reklamen ikke påvirker dem som forbrukere.

De eldre sier nei

Opinions undersøkelse viser også at det er aldersgruppen over 60 år som har den største andelen som ikke vil ha reklamen. 45 prosent har allerede reservert seg, mens 15 prosent kunne tenke seg det. Skeptikerne er også flere i husstander med en eller to personer, altså de som ikke har barn i huset. Kjønn eller inntekt har ingen påviselig betydning, mens de med middels utdanning er mindre negative enn de med lang eller ingen høyere utdanning. Det er også noe større skepsis i sentrale bystrøk enn i ytterområdene i Bergen.

13,2 prosent i landet

Ifølge Tomren vil ikke Posten ut med tallene på hvor mange som reserverer seg. Akkurat det protesterer pressesjef Marian Rui Xavier i Posten Norge på.

— Vi opplyser kvartalsvis hvor stor andel som sier nei til reklame for hele landet. I tredje kvartal i år er tallet 13,2 prosent. Vi driver forretning nå, og går ikke ut med regionale eller lokale tall. Ellers er det jo slik at mange aktører putter reklame i postkasser, men vi er nok den største, sier Xavier.

Hun presiserer at Posten er veldig nøye på å respektere lapper som sier nei takk til uadressert reklame, uansett hvordan de er utformet.

Tomren oppfordrer Posten til å legge sine egne reservasjonslapper synlig i alle kontorer de har. Han mener også at de med jevne mellomrom bør sende ut nye lapper til alle kunder.

Naturvernforbundet ønsker at de mange som bare sender reklamen rett fra postkassen og i søppelspannet, heller reserverer seg.

SLIK KAN DU GJØRE DET: Naturvernforbundsleder Tom S. Tomren (til h.) og prosjektleder Sverre A. Stakkestad med en postkasse dekorert med Naturvernforbundets oblater. Ett under lokket og ett langt oppe på fronten av kassen.
FOTO: KNUT STRAND