– Det har vært en vond tid for meg og familien. Vi har gledet oss til å flytte inn i nytt hus. Men nå er alt satt på vent. Hussalget har vi måttet utsette og jeg kan tape mye penger, sier Bjelland.

Vant konkurranse

Vi står i annen etasje i det halvferdige rekkehuset. Trappen opp er provisorisk. Det er ikke mulig å komme opp på loftet. I det kombinerte kjøkkenet og stuen står alle kjøkkenmøblene pakket i kartonger. Slik blir det trolig stående i mange måneder til, kommunen har vedtatt byggestopp.

Bjelland hadde aldri forestilt seg at husdrømmen skulle ende slik. Utbygger Nexi Bygg AS vant konkurransen det kommunalt eide Bergen Tomteselskap arrangerte for den byggeklare tomten. I juryen var blant andre kommunens planavdeling representert. Arkitekten har høstet mye heder og ære for planene.

Prosjektet som har tatt form på Lilletveit er så godt som identisk med det som vant konkurransen. Kommunens egen etat har godkjent planene. Men byrådet mener prosjektet er blitt større enn reguleringsplanen åpner opp for. Dette er til så stor ulempe for nærmeste nabo at deler av den siste husrekken må rives, mener byrådet.

– Det er ubegripelig at kommunen nå skal stoppe et prosjekt som kommunens egne folk har godkjent, sier Bjelland.

– Byrådet tar feil

Daglig leder i Nexi Bygg AS Cathrine Quam mener byrådets saksbehandling inneholder flere feil. Saksbehandler bommer flere meter på avstanden mellom den omstridte husrekken og klagers eiendomsgrense.

Saksbehandlingen tar heller ikke hensyn til at reguleringsplanen åpner opp for å bygge høyere enn det som faktisk er bygget. Quam vedgår at tomteutnyttelsen for hele prosjektet er større enn det som ligger inne i reguleringsplanen, men ser ikke at husrekken nærmest klager nødvendigvis må rives.

– Rekkehuset ligger drøyt 14 meter fra klagers hus. Vi kan ikke se at husrekken medfører urimelig ulempe for klager og at dette kan knyttes direkte til den økte tomteutnyttelsen, sier Quam.

Krever riving

Det er liten grunn til å tro at disse opplysningene er tilstrekkelige til å få komité for miljø og byutvikling til å gå imot byrådet.

– Vi kommer til å følge byrådets innstilling. Vi må ha en slutt på at utbyggere kommer med prosjekter som er større enn det reguleringsplanen åpner for, sier Anne Gine Hestetun, Aps gruppeleder i komiteen.

– Er det ikke problematisk at etaten har gitt en tillatelse som byrådet nå omgjør?

– Det er utbygger som sitter med ansvaret for å sørge for at prosjektet følger planen. De må også varsle kommunen dersom prosjektet avviker vesentlig fra planen. Men kommunen må også være enda mer på vakt.

BT har og vært i kontakt med Høyres gruppeleder, Johan Horn og KrFs Kristian Helland. Han bekrefter at byrådspartiene kommer til å følge byrådet. Dermed gjør komiteen i dag et vedtak som innebærer at flere hus må rives.

Kathrine Quam i Nexi Bygg AS sier til BT at kommunen må regne med et erstatningskrav. Hun har ikke beregnet størrelsen på dette.

I KARTONGER: Hele kjøkkeninnredningen er pakket i kartonger. Det kan gå måneder før Jan Bjelland kan pakke det ut.