— Det er frustrerende, sier Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø.

— Vi er ikke særlig begeistret, og håper at arbeidet kommer i gang i januar, slik utbygger Knut J. Hauge i Zachariasbryggen AS har lovet. Men det er likevel ikke noe dramatikk i utsettelsen siden byggetiden er beregnet til tre måneder. Hvis arbeidet begynner i januar vil reketrappen likevel være klar til neste turistsesong. Så september eller januar betyr ikke så mye, legger han til.

— Ingen rettslige pressmidler

— Hva om arbeidet heller ikke da kommer i gang?

— Da må vi se hvilke grep vi kan ta. Vi har ikke noe rettslig pressmiddel overfor en privat utbygger som vil gi denne som gave til byen, men vi har investert mye i dette byrommet og vil gjerne se det ferdig.

Formelt sett har utbygger tre år på seg fra godkjennelsen.

Fra flytekai til fast kai

Prosessen har tatt flere år, og det er mange som skal uttale seg.

Reketrappen var med i reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen som ble vedtatt 11.12.2006. Forutsetningen i reguleringsplanen var at reketrappen skulle fremstå som en utvidelse av Torget både i forhold til areal, bruksverdi og opplevelsesverdi.

Opprinnelig var det snakk om en enkel flytekai til cirka to millioner kroner, men nye krav fordyret prosjektet. Den skulle tåle belastningen ved fortøyning av større båter, derfor ble det underveis endret fra flytende til fast installasjon som skulle forankres på pæler. Siden dette er fredet sjøbunn, måtte det flere undersøkelser til og godkjenning fra Riksantikvaren.

Utbygger betaler

Zachariasbryggen AS ønsket seg reketrappen, og foreslo overfor kommunen i januar 2010 at de ville betale for prosjektering og bygging. Når trappen en gang sto ferdig, ville de overføre den til Bergen kommune slik at de kunne ta utgiftene med drift og vedlikehold.

25. januar 2010 underskrev partene avtalen, der Bergen kommune satte som betingelse at en rekke krav ble oppfylt. Ett av dem var at reketrappen skulle være ferdig så snart som praktisk mulig, senest innen 1. juli 2010. ## Mange utsettelser

I mellomtiden ble det søkt om dispensasjon på en del punkter i reguleringsplanen, og i rammetillatelsen fra Bergen kommune i mai 2010 ble det gitt avslag på søknadene om markiser og flyttbare rekkverk.

I mai 2011 ble prosjektet utsatt, da med ny byggestart 1. oktober. Begrunnelsen var det omfattende arbeidet på Strandkaien. Men da oktober kom, ventet de på godkjenning fra Riksantikvaren, og måtte utsette enda en gang. Den kom først i februar i år.

Åtte millioner

Da prosjektet var ferdig utviklet i mai 2011, viste anslagene en kostnad på omtrent åtte millioner kroner. Det var noe helt annet enn utgangspunktet på to, men Hauge bekreftet at Zachariasbryggen AS likevel ville betale for prosjektet.

I mars i år foreslo Hauge at byggestart ble utsatt til turistsesongen var over. Det hadde ikke Bergen kommune noe å bemerke til. Torghallen var da fortsatt ikke helt ferdig, og enda en byggesak på Fisketorget kunne bli vel mye. Byggestart ble nå satt til medio september.

- Ikke i rute

Nå er den datoen også passert, og denne gangen er det Hordaland fylkeskommune de venter på. Fylkesmannen hadde ikke noe å bemerke.

— Vi har hatt en stor topp av saker etter sommeren, og er ikke helt i rute, men vi regner med å få sendt ut saken snart, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd i Hordaland fylkeskommune.

Han vil ikke forhåndsbehandle saken, men viser til at de ser på to ting: Om tiltaket er hjemlet i reguleringsplanen, og hvordan det forholder seg til det historiske bymiljølandskapet.

Ikke datofestet

Byråd Gunnar Bakke har fulgt saken fra begynnelsen, og er lite fornøyd med at dette har tatt så lang tid.

— Veldig frustrerende. Først når denne trappen er på plass, er reguleringsplanen fra 2006 oppfylt, sier Bakke.