På grunn av økonomiproblemene i kommunen har byrådet lagt strenge restriksjoner på de ansattes reisevirksomhet. Men politikerne på rådhuset blir ikke rammet av kuttene. Blant dem som skal ut og reise i høst er komité for kultur, idrett og næring. 13. september drar politikerne på en femdagers studiereise til Berlin og Essen.

Bossug i Barcelona

Komitéleder Trude Drevland (H) sier at reisen ble bestemt i mars, og at billetter ble bestilt tidlig i vår.

— Da den økonomiske situasjonen ble klar for oss, gjorde vi en meget nøye gjennomgang av hvor mye vi ville tape ved å avbestille billetter og ikke reise. Det ville bli så mye at det ikke var hensiktsmessig å gjøre noe annet enn å dra, sier Drevland.

  • Er det noe jeg er opptatt av, er det at vi tar den økonomiske situasjonen alvorlig, sier Drevland.

På programmet i Tyskland står en rekke kulturarrangementer, møter med politikere og næringsliv, samt middag hos ambassadøren i Berlin. Totalt koster reisen for delegasjonen på ti personer omkring 120.000 kroner.

Komité for miljø og byutvikling drar også langt av gårde. 6. september drar medlemmene og deler av administrasjonen til Barcelona i fire dager.

Formålet med reisen er blant annet å se på sykkelveinettet, offentlig kommunikasjon og løsningene med bossug i den spanske storbyen.

Kostnaden ved å sende den 17 mann store delegasjonen er anslått til 150.000 kroner.

Komitéleder Ruth Grung (Ap) sier komiteen reiser med god samvittighet.

  • Alle vet hvor mye arbeid som legges ned i denne komiteen. Reiserestriksjonene kom fra byrådsavdelingen i forrige uke, og vi vedtok å reise før sommeren. Vi holdt budsjettene våre og har ingen overskridelser, sier Grung.

Hun mener tvert imot det er kritikkverdig at byråd Lisbeth Iversen (KrF) nå ikke blir med på turen.

  • Jeg synes det er forunderlig at byråden har valgt å ikke prioritere samhandling med komiteen, sier Grung.
Vi holdt budsjettene våre og har ingen overskridelser Ruth Grung

Én by i Belgia

I tillegg til disse fellesreisene skal enkeltrepresentanter i bystyret delta på konferanser i Zaragoza i Spania, Budapest i Ungarn og Brussel i Belgia i løpet av høsten.

Byrådet har bestemt at ingen fra deres administrasjon eller byråder skal delta på reisene, med kun ett unntak. Kulturbyråd Harald Victor Hove blir med på kulturkomiteens reise til Berlin.

Byrådsleder Monica Mæland (H) sier at det ikke er innført full reisestopp, men strenge restriksjoner.

  • Vi skal være veldig restriktive både med de ansatte og oss selv. Det skal gjøres en enkeltvurdering av behovet ved hver reise. Vi skal fortsatt bruke hodet, men vi må få ned kostnadene på reisning de neste månedene, sier Mæland. De ansatte kritiske

Blant de tillitsvalgte blir ikke politikernes reiser særlig godt mottatt.

  • De restriksjonene som de ansatte pålegges, burde definitivt også vært for politikerne. Dette gir et dårlig signal, sier Torill Haukås-Eide, konserntillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen kommune.

Hun sier at den jevne ansatte ikke merker veldig mye til reisestoppen.

  • Årsaken er jo at de fleste ansatte i kommunen ikke reiser til vanlig heller. Det er jo stort sett lederne som får mulighet til det, sier hun.

Hun ser likevel at lederne vil ha behov for faglige oppdateringer.

  • De som er på ledernivå merker nok disse restriksjonene mer. De har behov for å dele erfaringer med andre kolleger, noe som de nå går glipp av, sier Haukås-Eide.

Bør reisestoppen i kommunen også omfatte politikerne? Si din mening i kommentarfeltet under!