– I første omgang kommer nok gutten til å være med på en tur med noen fra personalet, sier Endre Blindheim, som er avdelingsdirektør for tiltak i Barne— ungdoms og familieetaten (Bufetat), region Vest.

Den 14 år gamle gutten som er mistenkt for å stå bak ranet i Rosenkrantzgaten, har flere knivran på samvittigheten og bor på Vestlandets strengest bevoktede barnevernsinstitusjon. Likevel klarte han rømme onsdag formiddag.

– Onsdag gikk han fra institusjonen uten å gi beskjed. Når han ikke var tilbake etter en halv time ble alle prosedyrer fulgt i forhold til at han hadde rømt. Personalet var ute og lette på de stedene han pleier å oppholde seg på, og barnevernsvakt og politi ble varslet, sier Endre Blindheim.

Først klokken 21.30 – fem timer etter ranet – fant politiet gutten på Straume terminal.

14-åringen er en av de seks ungdommene som politiet og barnevernet i mars ble enige om å sette i verk ekstra tiltak rundt. Det skjedde etter at han tidligere i år sto bak flere knivran og angrep en 58 år gammel mann i et garasjeanlegg i Bergen sentrum. Politiet registrerte 35 rømninger på gutten i 2005.

Tiltaket som ble iverksatt for 14-åringen gikk i korte trekk ut på å begrense antallet barnevernsansatte som jobbet med ham.

– Ved å forholde seg til færre personer har han fått bygge sterkere relasjoner med voksne. Det har vært jobbet aktivt og godt med ham, og det har vært mye roligere rundt ham enn i vår, sier Endre Blindheim.

14-åringens fremgang har ført til at han enkelte ganger har fått lov til å besøke venner mot at han kommer tilbake til avtalt tid. Slik må det være, ifølge Blindheim.

– Dette er en 14 år gammel gutt. Vi kan ikke låse ham inn måned etter måned. Vi jobber i stedet fagmessig med å utvikle gutten slik at han skal klare å stå i normalsamfunnet som han før eller siden må ut i, sier avdelingsdirektøren.

Han legger ikke skjul på at den jobben byr på mange utfordringer.

– Det sier seg selv med guttens CV av aktiviteter utenfor institusjonen at det kan være tøffe hverdager innenfor institusjonen.