Den nye nettstaden er eit resultat av Kystparti-politikar Fredrik Ugland Litleskare (eks Frp) sitt stipendopphald ved Hotellhøgskolen i Stavanger i 2000.

Stipendet var tildelt av Kommunenes Sentralforbund. I ein stipendrapport konkluderer Litleskare blant anna med at Sunnhordland bør satsa meir på reiseliv, særleg innan sportsturisme og kystkultur. Den nye nettportalen blir administrert av Lars Åge Førland, Lars Fylkesnes og Litleskare.