Han tror Bergen by også vil få færre turistbesøk dersom turistveien avskiltes.

— En veldig viktig del av Bergen som turistprodukt, er nærheten til fjordene. Vi ser at folk gjerne velger å kjøre etter de merkede rutene. Dette har ikke Vegdirektoratet skjønt, sier reiselivsdirektøren i Bergen.

- Verdens beste reisemål

Reiselivsnæringen i Hordaland har en årlig omsetning på rundt ni milliarder kroner. Ole Warberg hevder at inntektene på sikt kan falle med mange hundre millioner kroner som følge av at veien på nordsiden av Hardangerfjorden ikke lenger skal merkes som turistvei.

Det er Vegdirektoratet som ønsker å frata Riksvei 7 mellom Trengereid og Eidfjord statusen som nasjonal turistvei. Begrunnelsen er at naturopplevelsene langs veien ikke har jevn nok kvalitet.

Dette er bare tull, mener Bjørn Myhren, direktør i Hordaland Reiseliv.

— Fjordene på Vestlandet ble nylig kåret som verdens beste reisemål av bladet National Geographic. På Riksvei 7 langs Hardangerfjorden åpner det seg et nytt panorama for hvert nes man runder, sier Myhren.

Ringvirkninger for fylket

Han frykter også for ringvirkningene avskiltingen av turistveien vil få for reiselivsnæringen i hele fylket.

— Dette er en av de viktigste inngangsportene til resten av Hordaland. Veien vil ikke ha den samme tiltrekningskraften på turister hvis den merkes med en annen farge eller tykkelse og ikke markedsføres som turistvei, argumenterer Myhren.