• Skulle britiske myndigheter advare sine landsmenn mot å reise til Norge, vil det være dramatisk for reiselivet. Ingen hadde flere hotelldøgn i fjor enn britene i Bergen og Hordaland.

Det er administrerende direktør for Hordaland Reiseliv, Bjørn Myhren og reiselivsdirektør i Bergen, Ole Warberg som begge hevder dette.

Aftenposten Aften skrev i går at britiske myndigheter med det aller første vil avgjøre om deres landsmenn skal bli advart mot å reise til Norge.

— Britene passerte i fjor tyskerne som vår aller viktigste kundegruppe målt i hotellgjestedøgn, sier Myhren.

Hans kollega Warberg tror ikke trusselen fra al Qaida mot norske interesser vil få særlig mye å si, hvis ikke et lands myndigheter går ut og advarer sine landsmenn mot å reise.

Gjør som myndighetene vil

— Jeg var inne og leste en del utenlandske nettaviser i dag for å se om trusselen mot Norge hadde fått noen omtale. Det kunne jeg ikke se. Men skulle myndighetene i et land gripe inn med advarsler, blir situasjonene selvsagt en helt annen. For vi gjør stort sett alt som våre myndigheter forteller oss og dersom den britiske regjering virkelig går ut og advarer sine landsmenn mot å reise til Norge, så vil det ramme oss knallhardt i mange måneder fremover, sier Warberg.

Han har likevel vanskeligheter med å tro at det vil skje.

Men reiselivet er blitt stadig mer følsomt for frykt, enten det er fra terror, sykdomsepidemier eller krig.

Så mange trusler

— Det kjedelige er at alle de nasjonene hvor vi har hatt sterkeste vekst de siste årene, ser ut til å være innblandet i ett eller annet. Fra Asia har vi allerede fått avbestillinger som følge av SARS. Hvor sterkt dette vil slå inn vet vi først senere i sesongen når de store gruppene fra Asia begynner å komme. I tillegg har vi hatt en sterk vekst fra Spania som jo støttet amerikaneren og britene så sterkt i krigen mot Irak, sier Myhren.

Får håpe på Nord-Europa

Kollega Warberg minner om at amerikanerne var den viktigste turistnasjonen for Vestlandet før 11. september.

— 11. september ble etterfulgt av krigsfrykt i fjor og videre terrorfrykt etter krigen i år. Vi venter derfor fortsatt reduksjon i besøkende fra USA, sier Warberg.

Lyspunktet begge de to peker på er at det kan bli en økning av nordmenn og andre nordeuropeere som velger kortere turer og derfor bruker ferien i Norge.

— Den femte ferieuken for oss nordmenn bør jo også slå positivt ut, mener Myhren.

BRITENE VAR STØRST: Ingen hadde flere gjestedøgn i Bergen og Hordaland i fjor enn britene, sier reiselivsdirektør Ole Warberg. Han frykter at britiske myndigheter vil advare mot reiser til Norge.
Arkivfoto: Tor Høvik