Hordaland fylkesutvalg anbefalte onsdag at selskapet Artic Express Buss skal få konsesjon til den nye nonstop-ruten. Såfremt planene ikke møter uventet motstand i samferdselsdepartementet, skulle alt være klart for superlavpris mellom øst og vest.

Fylkespolitikerne setter som eneste vilkår at rutetilbudet legges til rette for funksjonshemmede.

Den nye ruten skal gå mellom Bergen busstasjon og Oslo bussterminal. I denne omgang er det søkt om løyve til to avganger i uken i en kort prøveperiode, men selskapet tar sikte på å søke om flere avganger etter prøveperioden.

Kjøretiden mellom de to byene skal være 7,5 timer. Prissystemet er lagt opp slik at de aller billigste billettene på hver avgang, til 49 kroner, vil gå til de første som bestiller.

Den nye bussruten kan du lese mer om på denne siden.