Ved oppsynsbasen på Skinnarbu får BT opplyst at hovedtyngden av dyrene står i Telemark og Buskerud. Dyr er observert ved Mårvatn og Briskevatn i Telemark, ved Lågaros i Buskerud, men også ved Kvenna i Hordaland skal det være sett dyr.

I går var vindretningen sørøst på sentrale deler av Vidda, dreiende til sørvest. Det gjør at dyrene stort sett holder seg i ro. Værmeldingene for de kommende dager har antydning til mer nordlig drag, i hvert fall langs kysten, men hva vindretningen blir inne på Vidda, er ikke lett å spå. Hordalandsjegerne ønsker seg nordavind, helst opp i kuling styrke for at reinen skal trekke nordover.

Et godt tips er å gå inn på Meteorologisk institutt sine nettsider (met.no) og sjekke radaren der. Den gir gode indikasjoner på nedbør og i hvilken retning vinden blåser.

Kvoten i år er på 3500 dyr, fordelt på 1225 frie dyr, 1400 simle/ungdyr og 875 kalver. I fjor var kvoten 2500 dyr, men bare 835 ble felt. Det gir en fellingsprosent på vel 33 og er under gjennomsnittet. Dette er en av årsakene til at kvoten er forsiktig økt i år.

Myndighetene ønsker en vinterbeitende villreinstamme på 10.000 dyr på Vidda, men siste telling viste bare vel 7000 dyr. I 2004 viste tellingene at det bare var 6000 dyr på Hardangervidda, langt under de estimater myndighetene har regnet med i alle år. Derfor ble også villreinen fredet det året.