— Det er en flokk med 2000 villrein som nærmer seg veien. De er sist observert ca. tre kilometer fra veien, ved Halnetunga på østsiden av riksvei 7, sier vaktoperatør Jahn Marøy i Statens vegvesen på Vestlandet.

Når vi snakker med ham litt over klokken 16 tirsdag går trafikken fortsatt som normalt. Men det kan endre seg raskt, sier Marøy.

— Hvis den kommer nærmere kan det være fare for at veien blir stengt på kort varsel. Det er Direktoratet for naturforvaltning som bestemmer. Hvis de anbefaler å stenge, så gjør vi det, sier han.

Stengning vil bli markert med skilt og bom på samme steder som når vidda blir stengt for uvær.

Ifølge NRK er flere av dyrene GPS-merket, og blir fulgt nøye av Direktoratet for naturforvaltning.

Klokken 19 var Rv 7 stengt over Hardangervidda, men det skyldtes brøyting og ikke reinsdyr. Veitrafikksentralen regnet med at veien ville åpne igjen i løpet av en time.