Etter at de to lokale forvaltningsorganene villreinutvalget og villreinnemnden for Hardangervidda tidligere i år vedtok å sette jaktkvoten til 2500 — en halvering av fjorårets kvote - ble disse beslutningene anket inn for DN.

To rettighetshavere i Tinn i Telemark anket og ville ha en kvote på 5000 dyr ved årets villreinjakt. De mener det er for mange villrein på Vidda. Røldal fjellstyre anket også og mente det ikke burde gis større kvote enn 2000 dyr.

Begrunnelsen for dette var at man i Røldal fjellstyre mener at det er færre dyr enn det beitene på Vidda tåler, og at det er ønskelig å bygge opp stammen.

Etter det Bergens Tidende får opplyst fra informert hold, har DN nå behandlet de tre ankene. Kvoten settes til 4500 dyr - 3375 simle/ungdyrkort og 1175 bukkekort. Det vil bli anledning til å felle en kalv på hvert av simle/ungdyrkortene.

Både leder i villreinutvalget Aslak Myrvang i Eidfjord og formannen i Røldal fjellstyre, Magnus Solbakken, reagerer sterkt på at DN har gått opp med kvoten i forhold til de vedtak som ble gjort av de lokale forvaltningsorganene.