— Dyrene har oppholdt seg så nær veien som 80-100 meter. Vi kan se dem fra der vi har tilhold, sier Olaf Bratland i Statens Naturoppsyn. Han har fulgt med flokkens bevegelser de siste dagene.

— Nå er dyrene i området rundt Fagerheim Turisthytte. Det er snakk om 1000-1500 dyr som har spredt seg i flere flokker, sier Bratland. Av hensyn til reinen kan Miljødirektoratet be om stengning dersom flokker på mer enn 500 dyr befinner seg mindre enn tre kilometer fra veien. Grunnen til at dyrene nå har endt opp ved Fagerheim skal være at de leter etter bedre beite på grunn av store snømengder på Hardangervidda.

— Det virker som de finner noe mer å spise her, og har roet seg i området, sier Olaf Bratland.

Leter etter mat

Seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet tror ikke det blir noen åpning av veien i dag.

— Slik det ser ut nå vil vi neppe komme med noen tilråing om at veien kan åpnes i dag. Dyrene er helt nært, og vinden står fra nord. Det tilsier at reinen trekker opp mot veien. Samtidig som det ser ut til at de finner beite i området, sier Lund.

Vindretningen skal være nordlig de første par dagene, men Lund vil ikke spå om hva som skjer.

— Hvordan været blir eller hvor reinen vil vandre er det svært vanskelig å si noe helt sikkert om, sier seniorrådgiveren.

Alternative ruter

- Hva bør trafikantene tenke?

— Det er vegvesenet som har beslutningsmyndighet med tanke på åpning eller stengning. Vi gir bare faglige anmodninger. De som skal hjem fra fjellet har forhåpentligvis andre mulige ruter å kjøre, sier Erik Lund.

Det er andre gang siden 2007 at trafikken har vært stoppet av hensyn til villreinen. I mars i fjor ble også riksvei 7 stengt etter at en reinsflokk oppholdt seg for nær veien. Den gang varte stengingen i flere dager.