De tradisjonelle teleoperatørenes tilnærmet monopol møter nå konkurranse fra helt nye aktører.

Aktører som målrettet kan tilby sine løsninger til konkurransedyktige priser tilpasset sitt nedslagsfelt. Her har Kvamnet — Kvam Regnskapsservice med Kjell Skeie i spissen - funnet en mulighet til å utvikle sin virksomhet.

De hadde en base av kunder til regnskapskontoret som var tilknyttet deres sentral med faste datalinjer på det tradisjonelle telenettet. Etter å ha gjort forsøk med et rimelig lisensfritt trådløst nett har de i samarbeid med Nera nå satt opp et topp moderne nett.

Norheimsund og Øystese

I dag har mellom 4000 og 5000 kvemminger i området Norheimsund og Øystese mulighet til å tilknytte seg et moderne trådløst bredbåndsnett. Dersom minst fire naboer slår seg sammen rundt en mottakerenhet vil de for en installasjonskostnad på 1000-lappen på hver, og en månedsavgift på 280 kroner, kunne surfe av hjertens lyst med hastigheter som Telenor og NextGenTel tilbyr på sine ADSL-løsninger - til langt høyere pris - på steder med stor befolkningskonsentrasjon. Bedrifter har også muligheter til å etablere sine egne bedriftsnett innenfor hovednettet.

Internett og data

I dag er det data og internett som er trekkplaster. I fremtiden vil telefoni og video/film være naturlige produkter å distribuere gjennom det samme nettet. Et nett som er dimisjonert for enkelt å kunne utvide kapasitet etter behov. Telegigantene kan bli henvist til rollen som konkurrenter om grossistleveranser til et lokalt eid nett. Systemet med lokale eiere av tele- og datainfrastruktur er i ferd med å gjenoppstå.

Investeringene for nettet med tre sendepunkter i Kvam så langt er på ca. tre millioner kroner. Nye sendepunkter vil med link og lokal sender beløpe seg til ca. 600.000 kroner pr. punkt. I tillegg kommer selvsagt kostnader for den båndbredde nettet vil ha til internett til enhver tid.

Kvamskogen kan dekkes

Kvamnet har planer om utvidelse av dekningsområdet til Jondal i løpet av sommeren. Etterspørselen vil avgjøre en ytterlig videreføring i lokalområdet. Dersom nok hytteeiere på Kvamskogen ønsker moderne kommunikasjonsteknologi - ja så leverer gjerne Kvamnet tjenesten.

— Vi har en klar målsetning om å være en lokal leverandør til vårt lokalmiljø. En utvikling til Fusa, der vi også har kontor og etablerte kunder, kan være aktuelt, sa daglig leder Steinar Foss Andersen da nettet ble markert åpnet med en tilstelning på Sandven Hotell.

Det som ligger fast er at det er etterspørselen som vil avgjøre utbyggingstakten.

Ordfører Martin Vik i Kvam legger ikke skjul på at kommunen ønsker en moderne infrastruktur for data og kommunikasjon velkommen. Det brukes alt i markedsføringen for at eksisterende og nye bedrifter kan få gode fremtidsmuligheter i Kvam. Kommunen. har som mål å øke innbyggertallet fra 8.500 til 10.000 innen ti år er gått.