Kvinnen ble i 1996 engasjert på timebasis for å føre regnskap i Nordisk Fagpresse. Etter hvert fikk hun stadig mer tillit, og eierne av firmaet ga henne flere oppgaver. Men hun fikk ikke fullmakt til bankkonti.

Slet med økonomien

På slutten av 90-tallet slet selskapet med vanskelig økonomi. Eierne måtte låne selskapet store beløp for å redde det.

Det var en tilfeldighet som gjorde at en av eierne, Klas Færøvik, oppdaget at noe ikke stemte. Han la nemlig merke til en utbetalingsanvisning i en privat eske regnskapsføreren hadde ved sin pult.

Dette gjentok seg. Dermed satt selskapet med dokumentasjon på at kvinnen hadde signert med Klas Færøviks navn, hevet anvisningen og tatt pengene selv.

Hun har også satt sitt eget kontonummer på en giro som ble sendt til en av selskapets kunder. Dermed ble 11.500 betalt inn på hennes konto.

«Særlig forkastelig»

Totalt er hun dømt for tre grove bedragerier, to grove underslag og tre tilfeller av dokumentfalsk mot Nordisk Fagpresse AS og MacBox AS.

Gulating lagmannsrett er meget klar på alvoret i forbrytelsen: «I en situasjon hvor de få ansatte (i Nordisk Fagpresse. Red.anm.) strever med å få selskapets økonomi i balanse, og hvor hun selv også hadde en viktig rolle, fremtrer hennes handlinger til egen vinning som særlig forkastelig.»

Kvinnen ble dømt til fem måneder fengsel, hvorav 45 dagers ubetinget. I tillegg må hun betale tilbake 69.000 til MacBox og 4400 til Nordisk Fagpresse.

Klas Færøvik, som nå er daglig leder i MacBox, er skuffet over politiets reaksjon på anmeldelsen.

— Det tok tre måneder fra vi anmeldte saken til Os lensmannskontor til de tok affære og beslagla datamaskinen hennes. Dermed fikk vi en mye vanskeligere jobb med å rydde opp i ettertid, sier han.