Et høyt overslag på kvadratmeterpris for tomt og bygg er 20.000 kroner. Det er også dette tallet Ivar Henriksen i SiB bruker.

Etter at subsidiene er trukket fra, er kvadratmeterprisen på leilighetene i Sverres gate 28 om lag 8000 kroner.

For å forsvare renten på et lån med åtte prosent rente, må de dermed for en 29,5 kvadratmeter stor leilighet ta inn om lag 19.000 kroner i året, eller i underkant av 1600 i måneden.

Henriksen hadde i går ettermiddag ikke tilgang på alle tallene, og kunne derfor verken bekrefte eller avkrefte regnestykket.

Når leieprisen er 5900 blir det dermed 4300 kroner til overs. Disse pengene skal ifølge Henriksen gå til vedlikehold, forsikring, avskrivning, administrasjon og for å dekke inn tap etter dårlige betalere. I tillegg kommer utgifter til et søppelsystem i kjelleren.

— Vi tjener ikke annet på dette enn de lovpålagte to prosentene, sier Henriksen.