Bergen kommune hadde ansvaret for kollektivtrafikken innenfor bygrensene frem til 2008. 2007 var det første året en hadde enhetstakst i Bergen, men nå er en kommet til 2009. Fortsatt er ikke Tide og kommunen enige om hvor mye penger busselskapet har krav på i kompensasjon for 2007.

— Vi har vært gjennom flere forhandlingsrunder, men det er riktig at vi ikke har kommet til en løsning, sier samferdselsdirektør i Bergen kommune, Ove Foldnes.

Han ønsker ikke å si noe om hvor mye penger det er snakk om.

— Jeg har ikke så lyst til å si så mye om dette nå, men jeg kan bekrefte at det er snakk om betydelige beløp.

— Hvordan kan dette ha tatt over ett år?

— Innføringen av enhetstaksten var en stor omlegging, og det har gitt oss en utfordrende regneprosess, sier Foldnes.

Tide har lagt frem sitt regnestykke, men kommunen har ikke stolt på at den regnemåten er riktig. Kommunen har nå søkt ekstern hjelp for å gjøre sine uavhengige beregninger.

— Vi har engasjert en av Norges fremste eksperter på området, sier Foldnes, som sier at det hele også er en juridisk nøtt.

— Betyr dette at en er på vei inn i rettsapparatet for å avgjøre dette?

— Nei, vi forhandler fortsatt, sier Foldnes, som legger til at kommunen samarbeider tett med fylkeskommunen i denne saken

For fylket og Tide er heller ikke enige om enhetstaksten. Tide mener at økningen i antall passasjerer ikke skyldes enhetstaksten alene. De mener derfor at en ikke kan trekke fra alle de økte inntektene når en skal beregne hvor mye Tide skal få kompensert. Tide mener de skal ha mellom 35 og 45 millioner totalt for enhetstaksten i 2008.

Samferdselssjef Magnus Vestrheim i Hordaland fylkeskommune, sier at de ikke er godtar et slikt krav.