— Hvorfor stenger dere deler av Fløyfjellstunnelen og lager køer? spør vi Statens vegvesen.

— Vi måtte stenge siste sone av høyre løp i sørgående løp i Fløyfjellstunnelen i morges på grunn av regn, opplyser distriktsleder Gunnar Kråkenes hos Statens vegvesen.

— Regn? Vet du hvilken by vi bor i?

— Ja da, men regn, sammen med løv om høsten, skaper problemer i dette området. Det store nedslagsfeltet for regnet på viadukten fører vann i store strømmer inn i tunnelen. Løv fører til at den ikke alltid klarer å ta unna alt vannet. Det er ikke lett å lage en kumme på selve viadukten, derfor må vi av sikkerhetsgrunner stenge deler av tunnelen når dette skjer, forklarer Kråkenes.

Slamsuger

Det kom store mengder nedbør i morgentimene i dag, og vegvesenet måtte bruke slamsuger for å få bort vannet i Fløyfjellstunnelen.. Kråkenes vil sørge for at kontrollen med kummen blir bedre, slik at en om mulig kan unngå å skape køer og irritasjon for folkene som kommer fra nord.

Piruett ved Damsgårdtunnelen

I nitiden i morges tok en bil en piruett på utsiden av Damsgårdstunnelen på Lyngbøsiden. Ingen skal ha blitt skadet og grunnen skal ha vært overvann i veibanen.

— På generelt grunnlag vil jeg advare mot overvann i veibanen nå. Vannet kommer veldig ofte overraskende på sjåføren. Med dårlige dekk er faren stor for at en seiler oppå vannet og helt mister styringen på bilen, sier vaktsjef ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

Problemer med overvann

— Det er fire områder vi har fått melding om problemer med fire steder i morges. Det var i Bjørgeveien, i Fløyfjellstunnelen, ved Bystasjonen og mellom Damsgårdstunnelen og Lianakketunnelen, forteller Kråkenes.

Problemet er det samme alle steder, mye nedbør og løv som blåser og tetter igjen sluk.

Mellom Damsgårdstunnelen og Lianakketunnelen kommer vann inn i veibanen fordi en bekk tettes til av løv. Vannet samler seg på laveste punkt og lager trafikkfarlig overvann.

Ved Bystasjonen ble en hjelperist tettet til av løv og lagde i en periode overvann der.