Det var like før kloken 16 at vannet begynte å strømme inn i første etasje. Det aller meste av posten finnes i andre etasje, så det var aldri noen fare for at den skulle bli tatt av vannet. Men i lagerrom og tekniske rom i førsteetasje sto vannet 7-8 cemntiemeter dypt. Dermed fyltes også heissjaktene med vann og heisene måtte stå.

Manuelt

Teknisk leder ved postterminalen, Atle Byrkjeland, forklarer at det meste av posten blir levert som vanlig. Men fordi heisene står må den bære manuelt fra andre til første etasje, dermed er det ikke muligh å reke å få alt avsted, enten skal til mottakere i Bergen eller sendes østover. De postansatte vasset gjennom vannmengdene bort til bilene for å holde driften i gang. Andre var i full gang med oppryddingen innendørs fredag kveld. Heissjaktene ble lenset og postansatte jobbet med å få vannet ut fra gulvene i den rundt 4000 kvadratmeter store bygningen.

Solheimsvannet, igjen

Byrkjeland forteller at det slett ikke er første gang at Hovedpostkontoret blir rammet.

— Dette kjenner vi til, det skjer med jevne mellomrom. Og i 2005 var det verre enn denne gangen. Da sto vannet 14-15 centimeter oppover veggene inne i første etasjen. Hver gang det kommer ekstra mye regn stiger Solheimvannet fort, kanalen klarer ikke å ta unna vannmengdene. Når Solheimsvannet har steget rundt en meter, begynner vannet å sige inn i postterminalen, sier Byrkjeland.

— Blir det mye forsinkelser for posten?

— Når vi må stenge heisene blir det en del gjenligg, som vi kaller det. Det er ikke mulig for oss å få båret posten hurtig nok i trappene til at vi klarer å få alt unna. Men det meste skal komme frem til vanlig tid, sier Byrkjeland.