Regelpresisering: Strategisk uthaling av tid (for så å legge en W fem minutter før fristen går ut) regnes av dommerne som gemen og tarvelig oppførsel, og vil rammes nådeløst av "fair play"-regelen vår.

*** START:** Du har selv ansvar for å følge med på bt.no, søke opp motstanderen din i Wordfeud, starte kampen og melde inn resultatet innen de til enhver tid gjeldene frister.

*** BRETT:** I alle kamper må du bruke standardbrett og norsk språk.

*** INNMELDING AV RESULTATER:** Vinneren av hver kamp har ansvaret for å melde inn resultatet innen tidsfristen. Det innebærer:

  • Å fylle ut et resultatskjema som vi legger ut (godt synlig) her på bt.no etter at kampene er i gang. Resultatskjema finner du her.
  • I tillegg må vinneren sende inn en skjermdump fra telefonen eller et bilde tatt av skjermen med digitalkamera, der resultatet viser tydelig, til wordfeud@bt.no Hvis din motstander ikke fullfører omgangen , sender du inn resultatene på samme måte, og går automatisk videre i turneringen.

*** CUP ER CUP:** Det spilles cup etter utslagsmetoden, frem til det er mulig å sette opp kvartfinaler, semifinaler og en endelig finale. Informasjon om de påfølgende rundene vil bli lagt ut på konkurransens hovedside.

*** ÆRESKODEKS:** Vi satser på full tillit, at du ikke jukser, og at det foregår fair play.

*** OFFENTLIG:** Konkurransen er offentlig, og du deltar under fullt navn . Bt.no forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere som opererer under falskt navn. Som deltaker godtar du også at navnet ditt kan bli eksponert på bt.no.

*** TVIST:** Ved uenigheter om resultat, tvister mellom konkurrenter eller andre uregelmessigheter, er bt.no suverene i sin avgjørelse.

*** MER INFO:** Informasjon vil bli gitt fortløpende på konkurransens hovedside. Spørsmål underveis kan rettes til: wordfeud@bt.no.

Alt du trenger å vite om Wordfeud VM