I samarbeid med Bergen kommune foreslår regjeringen å bevilge 7,6 millioner kroner over neste års statsbudsjett til områdeutvikling i Årstad bydel i Bergen.

— Årstad er på mange måter Bergens svar på Groruddalen, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på en pressekonferanse i Solheim borettslag søndag ettermiddag.

Bedre levekår

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Nå skal samme type prosjekt for første gang iverksettes andre steder enn i Oslo-området.

— På levekårsundersøkelser scorer Årstad bydel dårlig på nesten alle indikatorer, og det er mye å ta tak i, sier Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår derfor å bevilge 3 millioner kroner i 2011 til utvikling av områdesatsingen.

Gratis barnehage

For barne-, inkluderings- og likestillingsminister Audun Lysbakken er det særlig oppvekstvilkårene som står i sentrum.

— Derfor bevilger vi 4,6 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehagene, forteller Lysbakken.

— Unger lærer norsk og lærer sosiale mønstre tidligere, noe som gir resultat når de begynner på skolen. Samtidig får mødrene tid og rom til å skaffe seg kompetanse, og deretter arbeid, sier han.

De 4,6 millioner kronene vil gi gratis barnehagetid mellom klokken 10 og 14 for 400 fire- og femåringer. Hvilke områder i Årstad bydel som skal få dette tilbudet er ikke avgjort, men vil bli bestemt i samråd med kommunen.

— Innen de områdene som får tilbudet, skal alle få det samme tilbudet, understreker Lysbakken.

Reduserer forskjeller

  • Denne satsingen vil minke forskjellene, sier byrådsleder Monica Mæland, som er glad for det tverrpolitiske samarbeidet for å løfte Årstad bydel.

I tillegg til de 7,6 millionene neste år bevilges det også 1,6 millioner kroner i år for å forberede prosjektet.

Hva synes du om satsingen på Årstad? Si din mening i feltet under!