I går ga hun Luftfartsverket i oppdrag å vurdere et mer fleksibelt avgiftssystem for luftfarten.

— Myndighetene vurderer også flyselskapenes bonusordninger for å sikre seg at disse ikke gjør det vanskelig for andre flyselskaper å komme inn på det norske markedet, legger hun til.

Lavprismarkedet

Flere utenlandske lavprisselskaper, med Ryanair i spissen, har nylig hevdet at det høye avgiftsnivået ved de statlige flyplassene gjør det umulig å satse på det norske flymarkedet. Ryanair har i vinter etablert to nye ruter fra den private Torp flyplass ved Sandefjord til Hahn ved Frankfurt og Glasgow, mens Sterling tar opp konkurransen med SAS på ruten Oslo-København.

Ryanair hevder at de vil vurdere innenriksruter mellom Nord-Norge og Sør-Norge og mellom større norske byer dersom avgiftsnivået blir lavere.

I sitt utspill i går nevner ikke statsråd Skogsholm lavprisselskapene i det hele tatt. Men utspillet hennes om fleksible og lavere avgifter og et mulig inngrep mot bonusprogrammer er nettopp det lavprisselskapene krever for å satse i Norge.

Lavere priser

— Regjeringen vil aktivt bruke de virkemidler vi har til rådighet for å bedre økonomien og sikre best mulig rammevilkår for luftfarten i Norge, både når det gjelder flypriser til og fra Nord-Norge, luftfartsavgifter og Luftfartsverkets økonomi, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Ifølge Skogsholm forventer regjeringen at det blir både lavere billettpriser og økt etterspørsel etter flyreiser når passasjeravgiften på 128 kroner per enkeltreise fjernes fra 1. april. Dette vil bedre både Luftfartsverkets og flyselskapenes økonomi, hevder hun.