Reisestøtten gis til rundt 135 innvandrere bosatt i Norge, som har mistet ektefelle, søsken, barn eller foreldre i flodbølgekatastrofen. De pårørende må søke om støtten, og reiseperioden vil være mellom 7. februar og 31. mars i år.

«I Norge har vi mange innvandrere fra områdene som er rammet og noen av dem har mistet et stort antall familiemedlemmer. Det er viktig at de som ønsker å være sammen med familie og delta i sorgen, får anledning til det,» skriver kommunal— og regionalminister Erna Solberg i en pressemelding.

Det er om lag 60 innvandrerfamilier som er sterkt rammet, de fleste fra Sri Lanka. Det er International Organization for Migration (IOM) som organiserer prosjektet.

I går ettermiddag meldte Kripos at 58 norske borgere er fremdeles savnet, mens 26 omkomne er identifisert. Identifiseringsarbeidet pågår stadig, men det er ikke mulig å si noe om hvor mange av de savnete som vil bli identifisert.