Regjeringen foreslår å endre navnet på faget til Religion, livssyn og etikk. Regjeringen foreslår også endringer i lovbestemmelsen om faget og i fritaksbestemmelsen.

De foreslåtte endringene kommer etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) 29. juni i år fastslo at det opprinnelige KRL-faget og ordningen med begrenset fritak er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Nytt navn på faget og en ny lovparagraf er et tydelig signal om at vi ønsker en opplæring der de ulike religioner og livssyn blir behandlet likt, uttaler kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Endringsforslagene blir nå sendt ut på høring med svarfrist 4. februar 2008. Lovforslagene skal deretter legges fram for Stortinget til våren, og gjelde fra skoleåret 2008/2009, dersom de blir godkjent.

VANT FREM: Ingebjørg Folgerø og sønnen Gaute Tyberø i Strasbourg i desember i fjor, før de skulle prøve fritaksretten for KRL-faget i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. ARKIVFOTO: SCANPIX