Norge har tjent seg søkkrikt på utvinning av olje og gass. Derfor har vi økonomi til — og et moralsk ansvar for - å ligge i verdenstoppen når det gjelder satsingen på fornybare energikilder.

Det er tragisk at regjeringens politikk har ført til at en rekke fornybare energiprosjekt er skrinlagt, mens pilotprosjekt på spennende områder, som tidevanns- og bølgeenergi, flyttes til utlandet.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksens (Sp) kommentar til dette er at "Norge ikke kan være best på alt". Det er dessverre ingen ”fare” for. Fra dag én advarte Venstre om at regjeringens støtteopplegg for fornybar energi var for lite ambisiøst. Det har vi fått gjentatte bekreftelser på. Hele ni av ti prosjekter innenfor vindkraft har blitt lagt på is som en følge av regjeringens politikk. Norges støtteopplegg er blant de dårligste i Europa.

Når Fred Olsens bølgekraftprosjekt utenfor Karmøy og Tidevannsprosjektet til Hammerfest Strøm nå flytter til Storbritannia, dokumenterer dette nok en gang at Norge ikke er innærheten av å være konkurransedyktige på dette området.

Venstre mener utvikling av nye fornybare energikilde er svært viktig for å bidra til å løse klimautfordringene. Det kan også være med på å skape ny energiproduksjon og grunnlag for ny industriell virksomhet, også rettet inn mot eksport. Disse mulighetene står nå i fare for å bli skuslet bort. I forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett i sommer foreslo Venstre derfor flere strakstiltak for å styrke satsingen for fornybare energikilder. Vi vil ha et bedre støtteopplegg for fornybar energiproduksjon, og opprette en ordning med innvesteringestøtte til pilotanlegg på 50 mill. kroner. Dessuten må forskningsinnsatsen styrkes med ytterligere 50 mill. kr. Venstre ønsker å bidra til et bredt klimaforlik i Stortinget. En radikal forbedring av opplegget for fornybar energiproduksjon vil være en ufravikelig forutsetning for et slikt samarbeid.

_Gunnar Kvassheim (V),

leder for Stortingets energi- og miljøkomité._

SCANPIX