• Høringen i Stortinget har brakt frem nye opplysninger som tilsier at vi på nytt må vurdere heving av ubåten, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Statsråden opplyser til Bergens Tidende at det skal settes i gang et utredningsarbeid så snart som mulig. Men det vil anslagsvis gå noen måneder før konklusjonen er klar. Det vil si at en beslutning om heving eller tildekking av den tyske ubåten U-864 kommer først en god stund over sommeren, sier hun.

Det betyr at det ikke blir gjort noe med ubåten før neste sommer.

Skuffet over Jens

Dermed har regjeringen gjort helomvending. I Helga Pedersens permisjonstid var hennes vikar, Dag Terje Andersen, rask med å vedta at båten skal tildekkes med olivinsand og stein for å hindre at kvikksølvet lekker ut. Beslutningen ble tatt 13. februar i år.

Reaksjonene var sterke, også i arbeiderpartikretser i Hordaland. Skuffelsen var ikke mindre da statsminister Jens Stoltenberg gjestet årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti en måned etterpå, 17. mars, og sa at det var utelukket å gjøre om på denne beslutningen. Vraket skulle tildekkes, sa Stoltenberg.

Tillit til Kystverket

— Hvorfor var din vikar som statsråd, Dag Terje Andersen, og statsministeren selv så rask med å bestemme seg for tildekking? De var jo åpenbart for tidlig ute?

— Nei, det vil jeg avvise. Regjeringen fattet beslutningen ut fra grundige faglige vurderinger. Jeg har full tillit til det arbeidet Kystverket har gjort. Men så er det nå engang slik at to høringer i Stortingets transportkomité har bidratt til at vi har fått nye opplysninger på bordet. Fra flere hold er det foreslått metoder å heve ubåten på som det er grunn til å vurdere nærmere.

— Hvor mye har det spilt inn i regjeringens avveining at fylkeslag etter fylkeslag i Arbeiderpartiet krever nye utredninger om hevingsmetoden? Ditt eget fylkeslag i Finnmark krever til og med heving?

— Det er i hvert fall altfor tidlig å konkludere med at ubåten skal heves. Men når det er sagt, vil jeg også tilføye at jeg har stor forståelse for de sterke følelser lokalbefolkningen har i denne saken. Det må være alt annet enn festlig å vite at en stor mengde kvikksølv ligger på havets bunn like i nærheten, sier Helga Pedersen.