Det er statsråd Rigmor Aasrud (Ap) som kommer med klare krav til fylkesmannen i Hordaland.

"Det er viktig at lederne i statlig forvaltning som deltar i offentlig debatt, opptrer saklig, faglig og tydelig. Det innebærer at det bør vises tilbakeholdenhet i bruk av polemiske ytringer, spissformuleringer og personkarakteristikker (...) Fra departementets side vil vi ta opp dette med fylkesmann Lars Sponheim i vår løpende dialog".

Må ha dialog

Uttalelsen er en del av svaret hun kom med, etter at Torkil Åmland (Frp) leverte inn et skriftlig spørsmål i Stortinget.

Les hele spørsmålet og svaret på Stortingets nettsider.

Åmland har reagert på tonen Sponheim har hatt i debatten med bergenspolitikerne den siste tiden. Først når det gjaldt andelen parkeringsplasser i sentrum, deretter i saken om hele kommuneplanens arealdel (KPA). Det er denne planen som definerer hvor man kan og ikke kan bygge i Bergen kommune.

Les Fylkesmannens kritikk av byggeplanen til bystyrepolitikerne her.

I sitt svar skriver Aasrud videre at det påhviler begger parter et ansvar for å ha en god dialog, og at regjeringen ikke har noen innvendinger mot det faglige innholdet i fylkesmannens kritikk av bystyrepolitikernes behandling av KPA.

Må unnskylde

Åmland er fornøyd med svaret fra ministeren.

— Dette var et tydelig svar. Jeg vil si at det faktisk var overraskende tydelig.

Åmland forventer at det blir en medarbeidersamtale mellom fylkesmannen og statsråden. Han mener en beklagelse fra Sponheim burde vært på sin plass.— Da ville han tatt sin del av ansvaret for at kommunikasjonen igjen kommer inn på et konstruktivt spor.

Sponheim selv mener derimot at uttalelsene hans er overdrevet av bystyrepolitikerne.

— Det settes frem påstander om hva jeg har sagt i møter, fra folk som ikke engang var på disse møtene.

Han mener realitetene i konflikten nå er bekreftet av departementet.

— Det eneste som er interessant med dette, er at hele innholdet i vårt vedtak nå er bekreftet av departementet. Vi har også klarert vedtaket vårt i Miljøverndepartementet.

I dagens papir-BT kan du lese flere kommentarer og reaksjoner på uttalelsene fra regjeringen.

Hva tenker du om regjeringens beskjed til Lars Sponheim? Diskuter under.

REFSER: Statsråd Rigmor Aasrud (Ap)
ALEKSANDER ANDERSEN, SCANPIX