Den forrige regjeringen ga klarsignal til tre nye kristne skoler. Hele åtte skoler fikk avslag.

Siden Bondevik II-regjeringen kom til makten i 2001, har bare to skoler fått avslag. Hele tolv grunnskoler og to videregående skoler har Kristin Clemet hilst velkommen. I tillegg er det godkjent utvidelser av eksisterende kristne skoler. Totalt er 2.450 nye elevplasser i kristne skoler godkjent etter regjeringsskiftet, skriver Vårt Land.

— Flere kristne skoler er en nærmest sekterisk utvikling som i lengden fører til en oppsplitting av samfunnet, sier Ranfrid Telle, Ap-politiker og stipendiat ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. NTB