• Regjeringen får akkurat som bestilt. Omleggingen av norsk landbrukspolitikk burde begynt for tjue år siden, mener NHH-professor Rolf Jens Brunstad.

Han mener den sittende regjeringen, med statsrådene Lars Sponheim og Jan Petersen i spissen, har hatt hodet godt begravd i sanden gjennom hele den siste runden i WTO-forhandlingene. Professoren mener de har bagatellisert konsekvensene, og langt på vei ført en strutsepolitikk det siste året.

Brunstad husker godt Lars Sponheims uttalelser på NHH i april i år, der landbruksministeren fastslo at mye av frykten for WTO-avtalen i Distrikts-Norge er helt ubegrunnet.

— For sent ute

— Mye tyder nå på at Sponheim må spise i seg det utsagnet, mener Brunstad.

Sist fredag innkalte som kjent regjeringen og landbruksminister Sponheim til krisemøte i Stortinget om WTO-forhandlingene.

Brunstad mener norske politikere for lengst burde gjennomført dyptgripende reformer i landbruket, og dermed skaffet seg større innflytelse på utviklingen enn den Norge nå må akseptere gjennom forhandlingene.

— Hvor alvorlig er en halvering av tollsatsene for norsk landbruk?

— Det vil få nokså dramatiske konsekvenser. Den totale norske jordbruksstøtten er på rundt 20 milliarder. Importvernet alene er på rundt 7 milliarder. En halvering av denne, vil altså bety at rundt en sjettedel av støtten forsvinner. I tillegg skal det også skjæres ned på statsstøtten, sier Brunstad. Han understreker at han så langt bare kjenner forhandlingsposisjonen gjennom oppslag i mediene.

Aprikos-toll

Fra regjeringshold er det en rekke ganger uttrykt at Norge satser på å få unntak for såkalt sensitive landbruksprodukter - noe rammeavtalen for WTO-forhandlingene gir åpning for. Norge har toll på 214 landbruksprodukter, men bare et femtitall av disse er begrunnet med behov for norsk beskyttelse. Resten, som for eksempel tollen på aprikoser, har intet annet motiv enn å gi kroner i statskassen.

Landbruksminister Lars Sponheim har tidligere uttrykt håp om at Norge skal klare å putte 25 av de viktigste norske landbruksproduktene i «sensitiv-kurven».

Professor Rolf Jens Brunstad har ingen tro på at Norge vil slippe så billig unna.