Onsdag skrev BT om Erik Karlsen, ett av flere Holen-barn som har fått avslag på søknad om krigspensjon de siste månedene. Avslagene fra NAV kommer trass i at regjeringen på forsommeren bestemte at det skal bli lettere for elevene ved Holen skole som opplevde bombingen å få slik pensjon.

Les også: Nav bryter løfte om krigspensjon

Ifølge den nye praksisen skal alle søkerne vurderes etter det såkalte presumpsjonsprinsippet. Nå er det oppstått tvil om det betyr at alle som var på Holen skole under bombingen og ble utsatt for påkjenninger og senskader, har rett til krigspensjon.

Dåvøy sjokkert

I onsdagens BT kom det frem at både Karlsen, som ifølge sin lege har opplevd et «stort traume», og flere andre søkere har fått avslag fra NAV etter at de nye retningslinjene ble innført. Det vekker sterke reaksjoner også hos opposisjonspolitikere på Stortinget.

— Jeg ble sjokkert da jeg leste om avslagene, særlig etter alt som er blitt sagt av både statsminister og statsråd Bjarne Håkon Hanssen om krigspensjon til Holen-barna, sier KrF-representant Laila Dåvøy (KrF).

Les også: - Statsråden må rydde opp

Hun trekker særlig frem denne uttalelsen fra Hanssen i Stortinget 10. juni. «Jeg tror vi skal erkjenne at vi nå vet mer. Det gir grunnlag for en politisk instruks, og da føler jeg meg veldig trygg på at NAV vil legge det til grunn ...»

- Ikke sak for Hanssen nå

BT ba onsdag daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen om å kommentere kritikken. Forespørselen ble avslått av presseavdelingen. Begrunnelsen var at krigspensjon til Holen-barna ikke er en sak for Helse- og omsorgsdepartementet som Hanssen nå bestyrer.

BTs påpekning av at denne statsråden - gjennom sin inngående kjennskap og etter hvert betydelige engasjement i krigspensjonsaken - er et relevant intervjuobjekt, endret ikke departementets holdning.

Politisk rådgiver Lubna Jaffery Fjell (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet avviser at NAV ikke følger opp regjeringens nye praksis i krigspensjon-sakene for Holen-barna.

- Må ha diagnose

— Vi har vært i kontakt med NAV og de forsikrer om at de følger de nye retningslinjene fra regjeringen, sier Fjell.

- Hvordan kan det da ha seg at flere skal ha fått avslag på søknadene?

— Uten at jeg kan kommentere enkeltsaker som den BT presenterte onsdag, så er det springende punkt at de som skal få krigspensjon må ha fått fastslått posttraumatisk stresslidelse gjennom en medisinsk vurdering av lege eller psykiater. Det er med slik diagnose at presumpsjonsregelen slår inn. Dessuten må søkerne naturligvis ha oppholdt seg på skolen den aktuelle dagen i 1944, sier Lubna Jaffery Fjell.

- Hva består så den omtalte liberaliseringen av reglene for krigspensjon i?

— Til forskjell fra tidligere er nå alle med fastslått posttraumatisk stresslidelse, og som var direkte berørt av Holen-bombingen, kvalifisert til krigspensjon. Men det er fortsatt ikke tilstrekkelig å ha vært på skolen den aktuelle dagen for å få innvilget slik pensjon, sier Fjell.

RUNE BERENTSEN