Aarseth var klar i talen da han innledet på Den nasjonale veikonferansen i Bergen i dag.

— Dersom du og jeg skal spleise på et hus sammen, så lar ikke jeg deg løpe opp i Fjellveien og kjøpe den dyreste villaen der. Det samme gjelder byenes kollektivløsninger, sa Aarseth, som er statssekretær i Samferdselsdepartementet.Dermed gjentok han trusselen om at staten kan underkjenne Bergens valgte bybanetrasé gjennom sentrum, dersom den oppleves som urimelig kostbar.

- Ikke anbefaling

I konsekvensutredningen er tunnelløsningene for bybanen til Åsane beregnet til å bli mellom 400 millioner og én milliard kroner dyrere enn dagløsningen over Bryggen.

- Er dette en konkret anbefaling om hvilken trasé Bergen bør velge?

— Nei, det har ikke vi noen mening om. I hvert fall ikke på dette stadiet. Nå må det bli tatt en avgjørelse lokalt, så kan vi sette oss ned og forhandle senere, svarer Aarseth. - Så det betyr at dere kan legge ned veto mot den lokale avgjørelsen?

— Nei, men det er ikke sikkert at vi kan ta så mye som 50 prosent av kostnadene av alt.

Tar halve regningen

Aarseth sier at utgangspunktet er at staten skal ta halve regningen i de nye bymiljøpakkene, som skal erstatte dagens belønningsordning for kollektivtrafikken.

— Da må vi forhandle med byene om helheten i pakkene. Vi kan ikke betale så mye for hva som helst, sier Aarseth.

Han sier at regjeringen vil bruke dette året på å utforme de nye bymiljøpakkene. Deretter håper han det kan bli forhandlinger i 2015.

Frølich: -Ikke ekstravagant

Stortingsrepresentant og bystyrerepresentant Peter Christian Frølich er partifelle av Aarseth, og en av de største forkjemperne for tunnelløsning.

Han lar seg ikke skremme av advarselen.

— Dette høres nokså udramatisk ut. Tunnel sparer Bryggen,frigjør store sentrumsareal og øker hastigheten på Bybanen. Prisdifferansen ermellom 7% og 14%. Det kan umulig kalles ekstravagant, sier han.