Frå sentralt plasserte kjelder har og BT fått opplyst at regjeringa ved Samferdsledepartementet vil senda ut nærare informasjon om dette med det aller fyrste.

Mykje tyder dermed på at at Hardangerbrua kan passera statsråd komande fredag, 2. september. Men handsaming og vedtak i Stortinget vil fyrst koma etter valet.

FLOTT, MEN DYR: Hardangerbrua vert eit mektig syn over fjorden mellom Vallavik t.v. og Bu. Prisen vert rundt 1,7 milliardar kroner.