De sikret nasjonal kontroll over ressursene og la grunnlaget for kunnskap, vekst og velstand.

I dag står vi ved et lignende veiskille. Klimaendringene og den kommende knappheten på olje vil utløse et enormt behov for ny, fornybar energi og for omstilling av samfunnet i tiårene som kommer. Vi er et lite folk i et stort land med enorme, miljøvennlige energiressurser.

VI HAR EN INDUSTRI med kunnskapen og erfaringen som trengs til å utvikle ny teknologi og nye grønne, arbeidsplasser. God miljøpolitikk, med tøffe krav til oss selv om en rask omstilling, vil vise seg å være den beste næringspolitikken. Vi kan bygge landet på nytt. Vestlandet kan bli motoren i denne utviklingen. Men hvor er debatten om det? Flertallet innen både politikk og næringsliv i Hordaland har sitt fokus på olje, gass og kampen med østlendingene om veikroner på statsbudsjettet.

Med rød-grønn regjering har vi fått mer penger til Bergensbanen og til tryggere veier i Hordaland, en rekke nye bygg i Bergen og slutt på skjevfordelingen av midler mellom helseregionene. Men vi trenger noe mer. Vi trenger å samle oss om noen store visjoner på Vestlandet, slike som kan gi oss en viktig rolle i det framtidige lavutslippssamfunnet.

TO TING PEKER seg ut. For det første målrettet utbygging av ny, fornybar energi. Vestlandspolitikerne må bli kvitt sin oljemani, og flytte oppmerksomheten hit. Vi trenger rause støtteordninger, og nasjonale planer for storstilt utbygging.

For det andre må vi bygge lyntog, både mellom vår landsdel og Oslo, og mellom byene på Vestlandet. Det vil legge et helt nytt grunnlag for bosetting og næring i Hordaland. Lyntog kan frakte like mye passasjerer og gods som en tolvfelts motorvei, på mye kortere tid.

AVSTAND ER dessuten en viktig årsak til at Norge er et sentralisert land, lyntog vil åpne for en annen fordeling av makt mellom Vestlandet og Oslo. Stortinget bør fatte vedtaket om å bygge lyntog i Norge i løpet av neste periode. Vi kan være helt sikre på én ting: Initiativet vil ikke komme fra Oslo. Vil de andre Hordalands-politikerne bli med meg på å sikre at det kommer fra oss?

Vestlandet, Hordaland og Bergen trenger regionale strateger. Vi trenger visjoner som er større enn kampen om noen budsjettkroner. Vil valget gi oss det?

Kommentarer til innlegget? Del dem med leserne her.