— Jeg var ikke kjent med at jeg skulle registrere ekstrainntekter, sa stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) til VG i forrige uke.

Avisen skrev da at Halleraker hadde holdt skjult et årlig honorar på 18.000 kroner fra de europeiske bompengeselskapenes organisasjon Asecap.

Halleraker hadde ikke oppgitt dette betalte vervet i Stortingets interesseregister, slik han er pliktig til. Også Høyre-ledelsen har sagt at de ikke kjente til Hallerakers honorar i Asecap.

Visste om registeret

Men allerede i 2004 skrev Bergens Tidende og Sunnhordland en rekke artikler om Hallerakers mange verv ved siden av stortingsjobben — deriblant hans verv som visepresident i Asecap.

Også den gang ble det påpekt at vervet ikke var innregistrert til Stortinget.

«Halleraker bryter dette regelverket på flere punkter», skrev Sunnhordland i juli 2004, og listet opp flere verv stortingsrepresentanten ikke hadde registrert.

Ett av dem var vervet i Asecap. Den gang var registeret frivillig, men fra 2009 ble det obligatorisk.

— Vi gjør jevnlig representantene oppmerksom på registeret. Sist gang i oktober i fjor, hvor det fremgikk at registrering er obligatorisk, svarer Høyres sekretariatsleder Lars Øy på spørsmål om hva Høyre gjør for å sørge for at stortingsrepresentantene vet om og følger regelverket.

Halleraker selv er sykmeldt, og kunne ikke kommentere saken.

Ekstralønn på 172.000 kroner

BT satte også søkelys på Hallerakers mange verv i 2004, deriblant en 25-prosentstilling som daglig leder i Sunnhordland bru- og tunnelselskap, der Halleraker mottok 172.000 kroner i lønn. Halleraker avviste den gang at vervene var problematiske i forhold til jobben som stortingsrepresentant.

— Stortingsvervet er et usikkert karriereverv. Man kan ikke brenne alle broer fordi man får et politisk verv, sa han.

Derimot var daværende visepresident i Stortinget, nylig avdøde Inge Lønning, kritisk til sin partikollega.

— Av praktiske grunner er det veldig vanskelig å kombinere vervet som stortingsrepresentant med deltidsjobber fordi vervet som representant krever så mye tid, sa Lønning.

Daværende styreleder i Sunnhordland bru- og tunnelselskap, Harry Herstad, forsvarte ansettelsen av Halleraker med at han satt i maktens sentrum.

— Det sparer selskapet for store ressurser. Alternativet hadde vært å betale store summer for å drive lobbyvirksomhet selv, sa Herstad til Sunnhordland i 2004.

Fikk kjeft av Lønning

Det fikk Inge Lønning til å reagere kraftig:

— Det er pr. definisjon utelukket for en stortingsrepresentant å drive lobbyisme. Dette må være en misforståelse, sa Lønning.

Han var kritisk til Hallerakers dobbeltroller, som han kalte «i beste fall umusikalsk».

— Et selskap skal ikke ha noen som helst fordel av at et styremedlem sitter på Stortinget, slo Lønning fast.

Som resultat av kritikken trakk Halleraker seg i 2005 som styreleder i Sunnhordland bru- og tunnelselskap og Norvegfinans. Derimot fortsatte han som visepresident i Asecap frem til 2007, og mottok ifølge VG honorar fra organisasjonen helt frem til 2010.

— Jeg vet ikke hvorfor han fortsatte i Asecap. Normalt ville han sittet ut valgperioden. Men Øyvind har en unik kompetanse, som trolig var etterspurt, sier Harry Herstad i dag.