• Bedriftene må selv ta ansvar for å avsløre ansatte som stjeler. Det er ikke politiets oppgave å avdekke internsvinn, sier politimester Vidar Refvik.

I gårsdagens BT ble det rettet kritikk mot politiet for manglende prioritering av økonomisaker. BT har snakket med flere butikk— og bedriftseiere som ikke lenger har tillit til politiet. Av den grunn engasjerer de private etterforskere for å avsløre utro tjenere. Mange av disse sakene havner aldri hos politiet. Dermed slipper synderne unna straff.

— En slik utvikling er uheldig. Jeg ser derimot ikke noe problemer ved at bedrifter eller butikker leier inn folk for å få laget gode interne rutiner, som igjen avdekker internsvinn. Når en sak kommer så langt at man har konkrete mistenkte bør bedriftene derimot gå til politiet, sier Refvik.

- Tas alvorlig

— Flere bedriftseiere opplever at slike saker ikke prioriteres av politiet?

— Kommer en bedrift til oss med en sak hvor de har konkrete mistenkte, så blir saken fulgt opp. I fjor var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på rundt 160 dager for alle type saker. Dette tallet er på vei nedover. Det viser at vi også tar slike saker alvorlig, sier Refvik.

— Men har ikke øko-saker en tendens til å havne langt bak når saker skal prioriteres?

— Skal noen områder prioriteres, betyr det selvsagt at andre saksområder nedprioriteres, svarer Refvik.

Kommer langt nede

Øverst på listen til politiet står vold, sedelighet og grove narkotikaforbrytelser. Det betyr at tyveri og underslag fra arbeidsgiver kommer et godt stykke ned på listen.

— Er det ikke uheldig at bedrifter og private etterforskere driver sin egen domstol overfor dem som stjeler?

— Jo, det er dilemma. Politiet har som andre et forbedringspotensial på alle områder, sier politimesteren.