EIR STEGANE OVE OLDERKJÆR

Nå blir 54-åringen fra Stryn politidirektør Ingelin Killengrens høyre hånd og faste stedfortreder i politidirektoratet.

Stillingen som ny politimester blir lyst ut snarest, og BT lanserer noen kandidater som kan være aktuelle etterfølgere for Refvik.

— Jeg har hatt en strålende tid som politimester i Hordaland. Jobben har vært interessant og lærerik, men jeg har alltid vært åpen for nye utfordringer. Derfor har jeg gjort dette valget, sier Refvik.

Han forlater Bergen for en nyopprettet stilling som assisterende politidirektør i Politidirektoratet. Det betyr at han blir politidirektør Ingelin Killengrens stedfortreder i en åremålsperiode på seks år.

- Ikke et mål å være synlig

I motsetning til forgjengeren Rolf B. Wegner, har Refvik vært en forholdsvis usynlig mann både i mediene og i bybildet.

— Det har vært et helt bevisst valg at jeg har brukt mer tid på organisasjonen og mindre tid på de aktivitetene som Wegner prioriterte. Jeg synes det er lensmennene som skal fronte det som skjer i forhold til publikum og presse, sier Refvik.

Ingen skal påstå at han lovet noe annet da han kom til byen. I BT uttalte han nemlig følgende før han tiltrådte i stillingen: «Mitt eneste mål er å drive Hordaland politikammer på en skikkelig måte. Om jeg forlater Bergen etter seks år uten at noen husker meg, gjør det ingenting.»

Godt likt i politiet

Etter krigen, er Refvik den politimesteren som har sittet kortest i stillingen i vårt distrikt. Og selv om mange bergensere knapt vet hvem han er, tyder mye på at folk i politiet er fornøyd med den jobben han har gjort. Han får i hovedsak gode skussmål fra sine underordnete.

— Han har vært en glimrende sjef, og avgjørelsen kom veldig overraskende på oss i politiet, sier visepolitimester Geir Gudmundsen.

— Han har en behagelig lederstil, er opptatt av at folk i systemet skal utvikle seg og jobber veldig hardt. Han vil bli savnet når han slutter, sier informasjonssjef i Hordaland politidistrikt Trygve Hillestad.

Selv føler Refvik at han har oppnådd det som var målet da han begynte i jobben. Ting har i stor grad blitt slik han forventet.

— Politidistriktet har hatt gode resultater i forhold til kriminalitetsbekjempelse, og jeg har vært med på en stor organisasjonsendring med å slå sammen tre politidistrikt, sier Refvik.

I tillegg har han et lite håp om å få være med på å omorganisere lensmannsdistriktene før han går over i sin nye stilling.

— Det spørs hvor raskt avgjørelsene om hva som skal skje med lensmannskontorene kommer, sier den avtroppende politimesteren.

Han har likt seg godt i Bergen, og fremhever byen som den med mest historie i Norge, men nå flytter pendleren altså tilbake til Oslo på heltid.

— Hva ser du mest frem til i din nye jobb?

— Det er mange utfordringer der også. Målet er å få til en fornuftig og god etatsledelse, sier Refvik, som skal lede blant annet enheten Etatsledelse i direktoratet. Enheten har ansvar for oppfølging av distrikter og særorgan.

Refvik ønsker ikke å lansere noen arvtaker etter seg selv.

GÅR AV: - Tiden i Hordaland politidistrikt har vært spennende fordi oppgavene har vært så ulike med alt fra redningsaksjoner i distriktene til storbyproblemer som organisert kriminalitet, sier Vidar Refvik. Nå slutter han i jobben som politimester i Hordaland.<p/>FOTO: LARS MYHREN HOLAND