— Det er vanskelig å svare på. Vi har ikke fulgt prosedyrene, og derfor har vi fått straff. Jeg håper inderlig ikke folk tror at det er slik vi jobber med kildene våre.

— En av tjenestemennene hadde et seksuelt forhold til kilden. Var det medvirkende til at det ikke ble reist straffesak mot henne?

— Jeg kjenner ikke detaljene i etterforskningen, og kan ikke svare på det.

— Hvordan skal dere sikre at dette ikke skjer igjen?

— Vi skal gå gjennom saken og gi instruksjoner, slik at alle er klar over hvordan vi skal håndtere slike saker, sier Refvik. Han vil ikke si noe om jobbmessige konsekvenser for de involverte tjenestemennene.

KAN IKKE FORKLARE: - Vi skal gå gjennom saken og gi instruksjoner, slik at alle er klar over hvordan vi skal håndtere slike saker, sier Refvik.
ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH