Hver gang politiet finner et lik — enten det skyldes drap, selvmord eller ulykker - er det Koba Christensen som frakter de døde fra åstedene til sykehuset.

Utad har det ti år lange samarbeidet med Hordaland politidistrikt fremstått som ryddig, men bak fasaden skjuler det seg en bitter arbeidskonflikt. Flere har sagt opp i protest mot det de mener er kritikkverdige arbeidsforhold og uverdig behandling av døde og pårørende.

- Skulle selge begravelser

Bergens Tidende har vært i kontakt med åtte nåværende og tidligere ansatte ved byrået. Samtlige er kritiske til opplegget rundt politiets transportoppdrag. Av frykt for å miste jobben, eller komme i unåde hos nye arbeidsgivere, våger ingen av dem å stå frem med navn.

— Syv av sjåførene føler at de ikke fikk forsvarlig opplæring. Allerede på første arbeidsdag hentet de lik på oppdrag fra politiet. Flere hadde da aldri sett et dødt menneske før.

— Når man har hudkontakt med døde, utsettes man for smittefare. Likevel har ingen av de åtte sjåførene fått tilbud om vaksiner eller helsekontroll. Flere forteller at det eneste rensemiddel de hadde tilgjengelig, var en liten flaske med sprit.

— Flere hevder at de varslet om at utstyret deres var dårlig. Blant annet var en av bårene så skitten at de syntes det var pinlig overfor pårørende.

— Sjåførene har rykket ut til drapsåsteder og trafikkulykker. Opplevelsene har vært så traumatiske at enkelte sluttet. Likevel skal ingen ha fått tilbud om psykologhjelp eller debrifing.

— Flere føler de ble presset til å selge inn Koba Christensen overfor pårørende. Byrået tjener mer om de ikke bare fraktet de døde, men også bistår under selve begravelsen. Det ble ført statistikk som viste hvor mange oppdrag som førte til at byrået fikk begravelsesoppdrag i ettertid. Fire sjåfører hevder å ha blitt lokket med påskjønnelser hvis de klarte å overtale pårørende.

Fikk varsel om pålegg

I sommer opplevde ansatte ved Koba Christensen situasjonen som så uholdbar at de alarmerte Arbeidstilsynet. Den 6. september ble det gjennomført tilsynsbesøk i byråets lokaler. Noen dager senere kom Arbeidstilsynets rapport. Den støttet de ansattes syn på arbeidsforholdene.

Konklusjonen var at begravelsesbyrået ikke hadde utarbeidet «en fungerende internkontroll» av arbeidsmiljøet, blant annet manglet man rutiner for opplæring, ivaretakelse av de ansatte psykiske helse og smittevern.

— Vår oppfatning var at mange rutiner, blant annet innen hygiene, ikke var gode nok, kanskje ikke til stede i det hele tatt, sier seniorinspektør Pål Erdal.

Han har sendt begravelsesbyrået varsel om tre pålegg, blant annet om at det velges verneombud og at det innføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid for aktivitetene i bedriften.

Skal ut på anbud

I tillegg har Arbeidstilsynet sendt varsel om pålegg til politiet fordi man mener de ikke har stilt krav til kontroll av arbeidsmiljøet ved Koba Christensen.

— Vi ønsker en dialog med Arbeidstilsynet om dette punktet. Etter vår mening kan ikke politiet ha arbeidsgiveransvar for alle som beveger seg inn på et åsted eller skadested, sier Arne Vidar Hansen, administrasjonssjef ved Hordaland politidistrikt.

Politiet går nå gjennom alle avtaler med underleverandører, blant annet vurderer de samarbeidet med Koba Christensen.

— Vi har konkludert med at denne avtalen skal ut på anbud, og da vil vi naturligvis stille krav om at tilbyderne har tilfredsstiller kravene til internkontroll.

— Hvordan reagerer du på Arbeidstilsynets funn hos Koba Christensen?

— Jeg er overrasket, sier Arne Vidar Hansen.

Politiet har besluttet å gjennomføre kurs med alle sjåfører i begravelsesbyrået som vinner anbudsrunden.