– Jeg er veldig forundret over Tystad, og synes han gjør en uklok vurdering. Det er styret som kollegium som avgjør om man skal reise på kongresser eller filmfestivaler, ikke en enkelt styreleder. Det gjelder selv om Tystad betaler turen av egen lomme. Det forundrer meg at han ikke har bedre vurderingsevne, sier Ohnstad.

Han reagerer også på at Tystad er svært mye borte fra politisk arbeid.

– Utrolig mye borte

– Han har vært utrolig mye borte fra Bystyret, og jeg har også fått tilbakemelding om at han har vært lite til stede i komité for oppvekst. Jeg stiller meg undrende til at han bare kan reise og bli borte en uke, uten at styret er orientert. Dette må vi ta opp, for det er uakseptabelt. Spørsmålet nå er om kinostyret har tillit til Tystad, sier Ohnstad.

Kinostyret skal samles mandag klokken 16. Nestleder i styret, Tore Jan Dybsland, vil ikke kommentere saken før møtet.

Trond Tystad får kritikk fra medlemmer i kinostyret...
Arkiv
...og nå gir også gruppeleder Terje Ohnstad (bildet) styrelederen det glatte lag.