«For oss fortoner det seg som at Byggesaksetaten spiller på lag med den som tar seg til rette», skriver naboene i sin klage til Sivilombudsmannen.

De mener kommunen bruker uforholdsmessig lang tid på å behandle søknadene fra KrF-politiker Leif Jacobsen på Paradis.

Jacobsen fikk i april 2007 anledning til å søke om tillatelse i ettertid, etter at naboene klaget på flere ulovlige byggeprosjekter. 22 måneder senere er søknadene fortsatt ikke ferdigbehandlet.

– Unormalt lang tid

Nå har Sivilombudsmannen grepet inn i saken. I et brev til kommunen ber de om svar på hvorfor det har tatt så lang tid, og ber den gi tilbakemelding til klager «omgående».

Byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes legger seg flat.

– Det ser ut som om noen dokumenter har blandet seg, og saken er blitt oversett. Vi har rett og slett glippet på det. Det er veldig beklagelig, og skal ikke skje, sier hun.

Vikenes sier at dette er et uhell som kan skje når man har 53.000 dokumenter å behandle i året.

Jacobsen er vararepresentant til bystyret og tidligere leder i Årstad KrF. Han har vært pastor i Levende Ord, og kjenner flere sentrale politikere.

Da BT skrev om saken i desember 2007, avviste både politikere og etaten at det hadde foregått noen form for politisk innblanding.

Ulovlig mur og garasje

Jacobsen satte blant annet opp en 30 meter lang og seks meter høy forstøtningsmur uten å søke tillatelse. Han begynte også byggingen av en garasje som det ikke var søkt om.

Saksbehandler Gudrun Stefansdottir i byggesaksetaten kalte i 2007 saken «spesiell», fordi det var såpass mange tiltak som var satt i gang uten å søke.

– Jeg syntes det var ganske alvorlig å ta seg til rette på den måten, sa hun.

I tillegg til murene og garasjen, viste det seg at to takvinduer ikke var med i søknaden og at inngangspartiet var bygget større, slik at det kom nærmere naboen enn tillatt.

Fikk ikke svar

Plan— og bygningsloven åpner for at utbyggere kan søke om tillatelse også etter at et i utgangspunktet ulovlig bygg er satt opp. Det gjorde altså Jacobsen i april 2007. Garasjen har han fått ja til, og bygget ferdig. De andre punktene er det ikke kommet noen avgjørelse på.

– Jo lengre dette blir stående, jo vanskeligere er det å gjøre noe med det i ettertid, sier en av naboene.

Hun sier at de er forundret over tidsbruken og saksbehandlingen, men at de nå vil avvente hva Sivilombudsmannen sier om saken.

Flere naboer har sendt brev til byggesaksetaten og etterlyst fremdrift i saken, men har ikke fått svar.

– Vi kan bare beklage, og takke for tipset. Nå skal vi behandle søknaden om muren og endringer ved huset innen en uke, sier Foss Vikenes.

FERDIG: KrF-politiker Leif Jacobsen søkte om – og fikk – tillatelse til å bygge garasje etter at arbeidet var satt i gang. Men fortsatt har han ikke tillatelse til den oppsatte muren, inngangspartiet eller takvinduene.
Paul S. Amundsen