EIRIK DAMSGAARDØ eirik.damsgaard@bt.no

— Reglene er klare. Når personer henvender seg i en akuttsituasjon, skal de kunne få hjelp samme dag, sier Dahl.

Ved to anledninger siste uken har han måttet ta direkte kontakt med Sentrum og Landås sosialkontorer etter sommel med saksbehandling eller utbetaling.Søkerne har ventet dager og uker.Ved begge anledningene la sosialkontorene seg flate, ifølge Dahl.

Skal hjelpe samme dag Et rundskriv fra 1999 gir sosialkontorene klar beskjed. Det skal i krisetilfeller kunne utbetales penger på dagen og "når søknad med tilstrekkelige opplysninger er fremsatt innen kl. 13".

Det betyr penger samme dag, eventuelt med bruk av såkalt postsjekk. Denne uken måtte byombudet selv opplyse Landås sosialkontor om at en henvendelse om akutthjelp lå i søknadsbunken. Den var levert inn forrige fredag.

— Onsdag måtte jeg gjøre saksbehandleren kjent med saken. Jeg fikk en beklagelse, og saken ble løst.Men, det er ikke holdbar praksis, sier Dahl.

Sykdom ikke grunn nok Ombudet mottok i fjor totalt 800 henvendelser, flere hundre av dem gjaldt misnøye med helse- og sosialetaten. I årsmeldingen, som skal behandles i bystyrets neste møte, skriver ombudet at han "jevnlig mottar henvendelser om lang saksbehandlingstid og dårlig tilgjengelighet".

— Ved henvendelser om krisehjelp må sosialkontorene forholde seg til reglene. Det skal behandles straks. Ansatte skal om nødvendig legge bort alt annet arbeid, sier Dahl.

At saksbehandler er syk, er på kurs eller har ferie er ikke unnskyldning god nok.

— Jeg vil utelukkende rette en konstruktiv kritikk, sier ombudet.

— Søknader kan havne i feil bunke. Men det er ikke akseptabelt.