BJARNE KVAM bjarne.kvam@bergens-tidende.no— Det som har skjedd her er så kritikkverdig at det må være på grensen til tjenesteforsømmelse, sier mannens forsvarer, advokat Kaj Wigum til Bergens Tidende.Politiet ønsket at 26-åringen fortsatt skulle sitte i varetekt til 25. januar, da en ny rettssak mot ham starter. Men Bergen forhørsrett slår beinhardt tilbake i en kjennelse fra tirsdag, og løslater mannen til tross for at det både er skjellig grunn til mistanke, og fare for gjentakelse. Retten viser til at 26-åringen - som er en kjent kriminell og har mange forbrytelser på samvittigheten - allerede har sittet 131 dager i varetekt.Det han nå anklages for, kunne vært avgjort på et langt tidligere tidspunkt. "Retten kan ikke se det på annen måte enn at den varetektsfengsling påtalemyndigheten nå ber om alene er forårsaket av en sjelden sendrektighet hos påtalemyndigheten selv", skriver dommer Pedersen.Han synes også at det er uforståelig at en dom som mannen fikk 5. desember i fjor, ennå ikke er ansett som rettskraftig, slik at mannen kan overføres til ordinær soning.