Arbeidstilsynet har pålagt kommunen å levere en tilstandsrapport med oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres på de elleve "verste" skolene i Bergen. De har også krevd at kommunen skal fortelle om planene sine for de 79 andre. Svaret fra kommunen var ikke tilfredsstillende.

I brevet, som tilsynet sendte denne uken, står det blant annet:

"Arbeidstilsynet kan ikke på bakgrunn av kartleggingen se at det er foretatt noen risikovurderinger. Det er imidlertid laget en tiltaksplan, men det er uvisst på hvilket grunnlag denne planen er laget".

Lese hele tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet her!

Store helseplager

Tilsynet peker på at de fleste tiltakene kommunen har nevnt handler om branntekniske og VVS forhold.

" For eksempel er det ved Varden skole rapportert om store helseplager men det er ikke nevnt noen strakstiltak" skriver de.

På en rekke andre områder kritiserer også tilsynet kommunens rapport. Blant annet skriver de at:

" Generelt bærer sluttrapportene preg av "klipp og lim", de samme kommentarene går igjen for mange av skolene og virker noe overflatisk. Tiltakene er lite konkrete og spesifikke og samlet i store sekkeposter med en litt uklar forpliktende tidsfrist"

På bakgrunn av tilbakemeldingen til kommunen, anser Arbeidstilsynet påleggene sine som bare delvis oppfylte. Kommunen har fått en ny frist til 15. september med å oppfylle kravene fra tilsynet.

Veldig utydelig

Senioringeniør Petter Flo i Arbeidstilsynet mener kommunen har gjort en god jobb med å gjennomgå problemene for de elleve verste skolene.

— De har tatt seg bry med å arbeide med beskrivelsen av feilene og manglene. De er ærlige og oppriktige når det gjelder hvor dårlig tilstanden faktisk er, sier Flo.

Det Arbeidstilsynet mener er problematisk er tiltaksplanene til kommunen.

— Det er mange utydelige planer, og mye uklarheter over hva som faktisk skal skje, sier Flo.

Flere pålegg

Flo og Arbeidstilsynet har vurdert de andre påleggene de ga kommunen på denne måten:

  • Kartlegge helsefarer og problemer knyttet til skolebygningen ved Møhlenpris skole: OPPFYLT
  • Utarbeide og iverksette skriftlige rutiner for å sikre jevnlig og systematisk kartlegging av helsefarer og problemer knyttet til kommunens skolebygninger: OPPFYLT
  • Kartlegge og iverksette tiltak i henhold til en tidfestet plan for å sikre tilfredsstillende toalett- og dusjforhold: OPPFYLT
  • Ventilasjon. I 9 av 11 skoler er det kartlagt at CO2 målinger i flere klasserom er over anbefalt norm: Arbeidstilsynet kan ikke se at det er foreslått gode nok strakstiltak der det er avdekket helseproblemer. Frist for gjennomføring: 15. september 2012.
  • Vedlikeholdsplanene har et tidsperspektiv på fire år for å gjennomføre omfattende vedlikehold/rehabilitering: I sluttrapportene framkommer en kartlegging, ingen risikovurdering. På Varden skole hvor det har fremkommet helseplager for mange ansatte og elever, gjøres det ingen strakstiltak, tiltakene skal gjøres innenfor en diffus periode på 1-4 år. Arbeidstilsynet krever dokumentasjon på hvilke midlertidige tiltak som skal gjennomføres i påvente av permanent utbedring. Frist for gjennomføring: 15. september 2012.

Hva tenker du om Arbeidstilsynets reaksjoner på kommunens handlingsplan for bergensskolene?

Si din mening i feltet under.