Han mener at det ikke hører noe sted hjemme at Norge har dobbelt så mange admiraler og generaler som Sverige. Og han synes ikke noe særlig om at norske studenter bruker dobbelt så lang tid på studiene sine som nødvendig.

På konferansen om «Det offentlige Norge i forandring» i Kristiansund bebudet Stoltenberg en utdanningsreform til høsten som vil skape debatt.

-Norske studenter har en gjennomsnittsprogresjon på 11 vekttall i året, mens det normerte er 20 vekttall sa statsministeren og slo fast følgende: -Dette er ikke meningsfylt.

Han sa at en reduksjon på 5.000-6.000 ansatte i det norske forsvaret er nødvendig med hensyn til landets sikkerhet.

-Forsvaret er overadministrert, mener statsministeren som vil gjennomføre det han selv omtaler som et dramatisk forslag for å oppnå et bedre og sterkere forsvar i Norge.

Heller ikke politidistrikt-reformen hoppet han bukk over. -Politidistriktene har samme inndeling i dag som den gang de ikke hadde biler til disposisjon og var uten kommunikasjonsløsninger. Jeg tror vi får flertall for en reform som vil innebære en halvering av antallet politidistrikter, sa han.

NTB